Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 21 januari 2021 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Under perioden 25 maj 2016 till den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 21 januari 2021 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Under perioden 25 maj 2016 till den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Ett års förlängning för undersökningstillstånd med anledning av covid-19

Publicerad

Regeringen vill ge prospekteringsföretag, som enligt gällande regler inte har någon möjlighet till förlängning av sina undersökningstillstånd, ett extra år för att mildra effekterna av covid-19. Förslaget skickas nu till Lagrådet för granskning och gäller företag som är inne på sista förlängningen och som har undersökningstillstånd som är giltiga den 1 juli 2020.

Svensk gruv- och mineralnäring har stor betydelse för Sverige som nation, både i det regionala och det lokala perspektivet, men även utanför Sveriges gränser. Det handlar om råvaruförsörjning, arbetstillfällen, välfärd och utveckling av ny teknik för en grön omställning.

Ett undersökningstillstånd gäller i tre år. Möjligheten till förlängning av undersökningstillstånd är uppdelad i tre steg enligt vilka förlängning kan sökas med först sammanlagt högst tre år, därefter sammanlagt högst fyra år och slutligen sammanlagt högst fem år. De krav som ska vara uppfyllda för att beviljas förlängning ökar för varje steg.

Förslaget som regeringen nu skickar till Lagrådet gäller undersökningstillstånd som är inne på sista förlängningen och som är giltiga den 1 juli 2020 och innebär att den maximala giltighetstiden för undersökningstillstånd som omfattas av förslaget blir 16 år istället för 15 år. Förslaget omfattar inte undersökningstillstånd som gäller stenkol, olja eller gasformiga kolväten.

– Prospektering är en viktig del för att öka kunskapen om vad som finns i marken och för att ansöka om bearbetningskoncession. Genom förlängningen kan vi motverka allvarliga konsekvenser för prospekteringsbolagen och för gruvbranschen, givet rådande läge. Betydande investeringar kan annars gå förlorade och resurser vi behöver för samhällsutvecklingen och den gröna omställningen utebli, säger näringsminister Ibrahim Baylan

Av gällande undersökningstillstånd 1 april 2020 omfattas 30 undersökningstillstånd av förslaget, dvs. tillstånd som har förlängts enligt det sista steget för förlängning och är giltiga den 1 juli 2020.

Presskontakt

Sara Khatemi
Pressekreterare hos näringsminister Ibrahim Baylan
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 21 januari 2021 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Under perioden 25 maj 2016 till den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 21 januari 2021 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Under perioden 25 maj 2016 till den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.