Pressmeddelande från Infrastrukturdepartementet

Utredning om nationellt biljettsystem för kollektivtrafik skickas på remiss

Publicerad

Den som vill resa kollektivt i hela Sverige behöver idag anpassa sig efter många olika system för att hitta information eller köpa en resa. Ett nationellt biljettsystem skulle göra det enklare och därför tillsatte regeringen i augusti 2019 en utredning om att införa ett biljettsystem för all kollektivtrafik i landet. Infrastrukturdepartementet remitterar nu betänkandet från utredningen. Remissvaren ska vara inkomna senast den 16 oktober 2020.

I augusti 2019 tillsatte regeringen en utredning för att införa ett nationellt biljettsystem för all kollektivtrafik i landet. Syftet är att göra det enklare för den som reser med kollektivtrafik att hitta information och köpa biljetter.

Regeringens särskilde utredare Gerhard Wennerström lämnade in betänkandet från utredningen den 28 april 2020 och nu remitteras utredningen.

Presskontakt

Lovisa Alm
Pressekreterare hos infrastrukturminister Tomas Eneroth
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-073 9753
e-post till Lovisa Alm