Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021.

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Regeringen tillsätter delegation för ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården

Publicerad

För att korta väntetiderna i hälso- och sjukvården tillsätter regeringen en kommitté i form av en nationell delegation. Delegationen utgår från januariavtalets punkt om en generalplan för kortare köer. Delegationens uppdrag är en central del i regeringens arbete för att ge bättre förutsättningar för en bra vård som ges i tid, i hela landet.

– Svensk hälso- och sjukvård håller hög medicinsk kvalitet, men väntetiderna behöver kortas. Nu tillsätts för första gången en nationell delegation för kortare väntetider som ska stödja regionerna i deras arbete med en mer tillgänglig hälso- och sjukvård, säger socialminister Lena Hallengren.

Gunilla Gunnarsson, läkare och specialist i tumörsjukdomar och tidigare nationell cancersamordnare vid SKR, har utsetts till att leda delegationens arbete. Övriga ledamöter kommer att presenteras vid ett senare tillfälle.

Delegationens uppdrag ska delredovisas senast den 30 juni 2021 och slutredovisas senast den 15 maj 2022. I uppdraget ingår bland annat att

• stödja regionernas arbete med att ta fram och genomföra regionala handlingsplaner för ökad tillgänglighet,
• stödja ett effektivt resursutnyttjande och kortare väntetider genom att informera om patienters valmöjligheter,
• stödja regionernas och kommunernas arbete med utvecklingen av en nära och tillgänglig vård,
• utreda och lämna förslag, om så anses lämpligt, på en nationellt samordnad sjukvårdsrådgivning genom 1177 Vårdguiden,
• utreda en utökad vårdgaranti, och
• vidareutveckla överenskommelsen om kömiljarden.

Under våren 2020 har regionerna i varierande utsträckning behövt ställa om hälso- och sjukvården för att bemöta utbrottet av covid-19, som orsakas av det nya coronaviruset. Det har bland annat medfört att en stor mängd planerade vårdbesök och operationer har skjutits på framtiden.

Regeringen ser behov av ökad nationell samordning för en mer tillgänglig vård. Utöver att inrätta delegationen har Socialstyrelsen sedan tidigare regeringens uppdrag att återkomma med förslag på hur myndigheten kan stödja regionernas hantering av uppdämda vårdbehov orsakade av utbrottet av covid-19. Socialstyrelsens och delegationens arbete kompletterar varandra.

Delar av regeringens politik bygger på januariavtalet, en sakpolitisk överenskommelse som har slutits mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet de gröna.

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterare. För alla övriga frågor, kontakta växeln på 08-405 10 00 eller mejla Socialdepartementets registrator.

Presskontakt

Jasmina Sofic
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00