Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Arbetet fortsätter inför inrättandet av ett museum om Förintelsen

Publicerad

Regeringen föreslår ett tillskott på 10 miljoner kronor 2021 till Forum för levande historia, för förberedande verksamhet kopplat till inrättandet av ett museum om Förintelsen. Förslaget bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Förintelsen är ett brott mot mänskligheten som saknar motstycke i vår historia. Minnet och lärdomarna av det måste fortsatt bevaras och förmedlas. Aldrig mer får något liknande ske.

Med utgångspunkt i de förslag som lämnats i betänkandet Sveriges museum om Förintelsen (SOU 2020:21) samt de synpunkter avseende förslagen om museets uppdrag, organisationsform och lokalbehov som lämnats av remissinstanserna kommer regeringen ta ställning till hur ett inrättande kan ske så snart som möjligt.

Inför detta stora arbete tilldelas Forum för levande historia 10 miljoner kronor för ett förberedande arbete, däribland insamling och dokumentation av bl.a. föremål och berättelser. Myndigheten arbetar idag framgångsrikt med att främja arbetet för demokrati, tolerans och mänskliga rättigheter med utgångspunkt i Förintelsen och har därför i detta skede en viktig roll att spela i arbetet inför att museet ska inrättas.

Presskontakt

Josefin Sasse
Pressekreterare hos kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna Amanda Lind
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.