Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.

Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Förstärkt finansiering av Sametingets främjandearbete

Publicerad

I budgetpropositionen för 2021 föreslår regeringen att anslaget Främjande av rennäringen höjs med 15 miljoner kronor 2021. Fr.o.m. 2022 beräknas ökningen vara 12 miljoner kronor årligen. Regeringens förslag bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Rennäringen står inför flera utmaningar, vilket bland annat kommer till uttryck genom behovet av att delta mer aktivt i olika processer kring samhällsplaneringen inom renskötselområdet. Även behovet av anpassning till klimatförändringarna blir allt mer påtagligt. En annan viktig fråga för rennäringen är samexistens med rovdjuren och berörda myndigheters och rennäringens arbete för att begränsa rovdjursskadorna. Rovdjursskadorna är påtagliga för rennäringen varför rennäringen bör kompenseras för de rovdjursskador som kvarstår genom ersättning för rovdjursförekomst.

Mot bakgrund av dessa utmaningar föreslår regeringen i budgetpropositionen för 2021 en förstärkt finansiering av Sametingets främjandearbete.

Presskontakt

Simon Andersson
Pressekreterare hos landsbygdsminister Jennie Nilsson
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.