Innehållet publicerades under perioden

-

Regeringen förlänger Företagsakuten

Publicerad

Regeringen har idag beslutat att det statliga kreditgarantiprogrammet, med syfte att stödja små och medelstora företag som på grund av det nya coronaviruset fått ekonomiska svårigheter, förlängs året ut. Insatsen lanserades i våras som en del av regeringens åtgärder för att stödja näringslivet under den pågående pandemin och bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna. Möjligheten att som företag delta i garantiprogrammet gäller genom dagens beslut för lån som beviljas fram till 31 december 2020.

Regeringen uppdrog den 26 mars åt Riksgäldskontoret att vidta förberedande åtgärder och verkställa ett statligt kreditgarantiprogram. Kreditgarantier om sammanlagt högst 100 miljarder kronor får ställas ut till kreditinstitut som bedriver verksamhet i Sverige för lån till i första hand små och medelstora företag som på grund av det nya coronaviruset fått ekonomiska svårigheter, men som i övrigt bedöms vara livskraftiga. Programmet är ett sätt att möjliggöra en tillfällig utökad långivning till företag vilket tillför bolagen likviditet. Att staten delar kreditrisken med bankerna kan göra att det blir lättare för företaget att få lån.

Garantierna för de lån som tas inom programmet gäller upp till tre år. Staten bär 70 procent av risken för lånet. Fram till den 11 september har 2,24 miljarder kronor i krediter garanterats inom programmet fördelat på 615 lån.

Presskontakt

Sara Khatemi
Pressekreterare hos näringsminister Ibrahim Baylan
Telefon (växel) 08-405 10 00
Hanna Björnfors
Pressekreterare hos finansmarknads- och bostadsminister Per Bolund
Telefon (växel) 08-405 10 00

Samlad information för företagare

På regeringen.se/foretag finns information om de åtgärder som regeringen vidtagit för att mildra virusutbrottets konsekvenser för jobb och företag i Sverige.