Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Socialdepartementet

3 miljarder till ökad testning för covid-19

Publicerad

Regeringen avsätter i en extra ändringsbudget ytterligare 3 miljarder kronor under 2020 för att möta behovet av en storskalig testning för covid-19. Förslaget bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

För närvarande genomförs storskalig testning i hela landet, de senaste veckorna har cirka 140 000 PCR-tester genomförts per vecka samt cirka 30 000 serologiska tester, så kallat antikroppstester, per vecka. Detta ger goda möjligheter att upptäcka eventuella smittbärare och bidra till effektiv smittspårning. Storskalig PCR-testning och smittspårning är tillsammans viktiga verktyg för att både pressa ner smittan och få en korrekt bild av smittläget i landet. Regeringen avsätter därför ytterligare 3 miljarder kronor under 2020 för att möta behovet av en storskalig testning under resterande del av året. Medlen ska användas till att fortsatt finansiera den storskaliga testningen och i övrigt stödja Folkhälsomyndigheten och regionerna i deras arbete med testning av covid-19.

Medlen omfattas av den överenskommelse som regeringen ingått med SKR avseende testning och smittspårning 2020.

Sedan tidigare har 6,8 miljarder kronor tillförts för ökad testning och smittspårning. Med det här tillskottet har regeringen sammantaget tillfört 9,8 miljarder kronor under 2020 för testning och smittspårning.

Regeringens arbete med coronapandemin

Regeringens övergripande mål är att begränsa smittspridningen för att skydda människors liv och hälsa och säkra sjukvårdens kapacitet.

Regeringens arbete och beslut syftar till att:

  • Begränsa smittspridning i landet.
  • Säkerställa resurser till hälso- och sjukvård.
  • Begränsa inverkan på samhällsviktig verksamhet.
  • Lindra konsekvenser för medborgare och företag.
  • Begränsa oro, bland annat genom information.
  • Sätta in rätt åtgärder vid rätt tillfälle.

Prenumerera på Socialdepartementets nyheter