Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 - 17 december 2020 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han bostads- och digitaliseringsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 - 17 december 2020 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han bostads- och digitaliseringsminister.

Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Regeringen, Sida och WFP presenterar stor satsning på insatser mot hungerkrisen

Publicerad

Den humanitära situationen och hälsoläget i världen har förvärrats avsevärt till följd av covid-19. Pandemin beräknas leda till en fördubbling av antalet människor som lider av akut hunger till 265 miljoner i år. Nu fördjupar Sverige och Världslivsmedelsprogrammet (WFP) sitt samarbete för att motarbeta den globala hungerkrisen.

– Världen står inför den värsta humanitära krisen sedan Förenta Nationerna grundades för 75 år sedan. Konflikt, klimatförändringar, ekonomiskt kaos och nu senast covid-19 har gjort de hungriga hungrigare, och de fattiga fattigare, säger David Beasley, chefen för FN:s världslivsmedelsprogram (WFP).

Regeringen presenterar idag ett stödpaket om 170 miljoner kronor för att ytterligare stödja insatser mot den ökande hungern i världen. Regeringens stödpaket, som betalas ut från ordinarie biståndsbudget, kommer att fördelas på FN:s världslivsmedelsprogram (WFP) och Internationella jordbruksutvecklingsfonden (IFAD). Stödet inbegriper även medel till Sida humanitära anslag.

– Vi står inför den största hungerkatastrofen någonsin. Behoven av humanitär hjälp ökar samtidigt som fler länder minskar sitt bistånd, mitt i denna kris. Sverige kommer dock stå fast vid enprocentmålet och arbetar aktivt för att fler länder ska ta ett större ansvar. Klimatkrisen, pandemin och hungerkrisen hänger samman och vi måste alla göra vad vi kan för att möta detta, säger Peter Eriksson, minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Utöver regeringens stödpaket, har biståndsmyndigheten Sida beslutat om 188,7 miljoner kronor i nya stöd till WFPs arbete, 78,7 miljoner kronor går omedelbart till tre av världens fattigaste länder där matbristen är alarmerande. Det är Sydsudan (33,7 miljoner), Sudan (15 miljoner) och Jemen (30 miljoner). Resterande, 110 miljoner kronor, görs som en tidig utfästelse till WFP:s verksamhet under nästa år 2021 eftersom matbristen i världen inte förutspås att avta, utan snarare bli värre.

–  Att inte ha tillgång till mat utan ständigt gå hungriga är en fruktansvärd känsla som många barn och vuxna tvingas uppleva. Enligt FN lever 690 miljoner människor med kronisk hunger i dag, och effekterna av Coronapandemin riskerar att öka siffran avsevärt. Men att ha tillgång till mat kan också handla om något mer, att minska risken för att rekryteras till väpnade konflikter för att få matförsörjning, att inte behöva gifta bort sina döttrar för att de ska få mat, att inte behöva sälja sex mot mat eller inte riskera att hamna i trafficking med tvångsarbete eller kriminalitet för att dämpa hungern, säger Carin Jämtin, Sidas generaldirektör.

Sidas nuvarande humanitära avtal med WFP för åren 2019-2021 uppgår till 695 miljoner. Insatserna som Sida stödjer 2020 är akut livsmedelshjälp och humanitär flygtransport/logistik i sammanlagt 13 länder: Centralafrikanska republiken, Kamerun, Tchad, DPR Korea, DR Kongo, Etiopien, Mali, Nigeria, Niger, Somalia, Sudan, Sydsudan, Jemen, samt ett kapacitetsstöd inom skydd (protection).

Sida bidrar till WFPs mer långsiktiga arbete mot hunger och matbrist genom utvecklingsstrategier på landnivå; exempelvis i Sudan kompletteras det akuta humanitära stödet till WFP med en långsiktig insats motsvarande 133 miljoner kronor under tre år för att stärka de sociala skyddsnäten och minska skördeförluster för utsatta jordbrukare.

Presskontakt

Robert Englund
Pressekreterare hos minister för internationellt utvecklingssamarbete
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 - 17 december 2020 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han bostads- och digitaliseringsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 - 17 december 2020 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han bostads- och digitaliseringsminister.

Läs mer på FN:s hemsida om de Globala målen (på engelska)