Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021.

Pressmeddelande från Socialdepartementet

500 miljoner för krisstöd till vård- och omsorgspersonal

Publicerad

Utbrottet av covid-19 har inneburit utmaningar och en hög arbetsbelastning för personal inom välfärden. Regeringen anser att det är av stor vikt att de erbjuds insatser för att bearbeta sina upplevelser av pandemin. Totalt betalas 500 miljoner kronor ut till landets kommuner och regioner för krisstöd, samtalsstöd eller traumastöd för de professioner som i sitt arbete påverkas negativt av pandemin.

350 miljoner fördelas till regionerna och 150 miljoner fördelas till kommunerna. Varje kommun får minst 100 000 kronor. Medlen utbetalas till samtliga kommuner och regioner under december månad 2020.

Satsningen är ett led i regeringens arbete med att skydda människors liv och hälsa och säkra hälso- och sjukvårdens kapacitet i samband med spridningen av covid-19.

Se bilagor för fördelning av medlen.

Satsningen bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterare. För alla övriga frågor, kontakta växeln på 08-405 10 00 eller mejla Socialdepartementets registrator.

Presskontakt

Elin Aarflot
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-274 23 53
e-post till Elin Aarflot

Regeringens arbete med coronapandemin

Regeringens övergripande mål är att begränsa smittspridningen för att skydda människors liv och hälsa och säkra sjukvårdens kapacitet.

Regeringens arbete och beslut syftar till att:

  • Begränsa smittspridning i landet.
  • Säkerställa resurser till hälso- och sjukvård.
  • Begränsa inverkan på samhällsviktig verksamhet.
  • Lindra konsekvenser för medborgare och företag.
  • Begränsa oro, bland annat genom information.
  • Sätta in rätt åtgärder vid rätt tillfälle.

Prenumerera på Socialdepartementets nyheter