Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.

Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Försörjningsbehov inom djurens hälso- och sjukvård vid kris eller höjd beredskap ses över

Publicerad

Regeringen har idag beslutat om ett uppdrag till Jordbruksverket och Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) att bedöma nationella försörjningsbehov avseende djurens hälso- och sjukvård vid en kris eller vid höjd beredskap, och då ytterst i krig.

Den pågående pandemin har satt hälso- och sjukvården under prövning och de utmaningar som finns för att kunna upprätthålla en fungerande vård vid en kris har blivit tydliga. Det pågår idag ett antal utredningar och uppdrag för att se över Sveriges förmåga att anskaffa läkemedel och skyddsmaterial till humansjukvården vid en kris eller vid höjd beredskap. Samma behov finns även inom djursjukvården. Pandemin har med stor tydlighet också visat på behoven av samordning mellan humansjukvården och djursjukvården.

– Det är viktigt att vi nu ser till att skapa en långsiktig beredskap så att vi säkerställer vår försörjning av djurläkemedel vid kriser och inför en eventuellt höjd beredskap. De beroenden som finns mellan djursjukvård och humansjukvård behöver också bli belysta, säger landsbygdsminister Jennie Nilsson.

Jordbruksverket och SVA har identifierat behovet av att se över lagerhållningen av läkemedel och sjukvårdsmaterial för att säkra en god tillgång till kritiska varor för hälso- och sjukvården under kris och vid höjd beredskap. Myndigheterna ska nu tillsammans kartlägga och bedöma behoven av handelsflöden för viktiga varor samt kompetens- och personalbehov. Även behoven av lagerhållning av nödvändiga djurläkemedel och andra strategiskt viktiga varor samt kompetensutveckling kring förebyggande åtgärder ska bedömas.

Uppdraget ska redovisas till regeringen den 30 april 2021.

Presskontakt

Simon Sätherberg
Pressekreterare hos landsbygdsminister Jennie Nilsson
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.