Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Gymnasieskolor får möjlighet att vidta fler åtgärder för att undvika trängsel och minska smittspridning

Publicerad

Världen befinner sig i ett tufft läge. Det gäller även skolan. I morgon planerar regeringen att fatta ett beslut som gör det möjligt för gymnasieskolor att kombinera närundervisning med fjärr- eller distansundervisning för att undvika trängsel i skolans lokaler.

– Regeringen ger nu gymnasieskolor möjlighet att använda fjärr- eller distansundervisning i större utsträckning. Genom den nya bestämmelsen blir det lättare att göra rätt. Vi ger huvudmännen för gymnasieskolan möjlighet att delvis gå över till fjärr- eller distansundervisning för att minska trängseln i skolan, säger utbildningsminister Anna Ekström.

Beslutet innebär att en gymnasieskola som är öppen för eleverna delvis kan använda fjärr- och distansundervisning för att undvika trängsel i skolans lokaler. Detta för att kunna följa Folkhälsomyndighetens föreskrifter, allmänna råd eller rekommendationer som avser sjukdomen covid-19. Tidigare har distansundervisning på grund av trängsel endast varit tillåtet för att undvika att det blir trångt i kollektivtrafiken när eleverna är på väg till och från skolan.

Innan fjärr- eller distansundervisning tas till som åtgärd behöver huvudmannen först ha konstaterat att övriga åtgärder inom ramen för det ordinarie regelverket är uttömda. Huvudmannen måste därför i första hand överväga andra möjligheter för att se till att eleverna håller tillräckligt avstånd genom att exempelvis anpassa schemaläggningen, tillfälligt nyttja andra lokaler som är lediga eller förlänga skoldagen på så sätt att vissa elever får undervisning i skolans lokaler på förmiddagen och andra på eftermiddagen. Det finns också möjlighet att med stöd av undantagsbestämmelserna ge undervisning på kvällar eller helger.

Huvudregeln i skollagen är närundervisning. Det är också denna undervisningsform som lämpar sig bäst för elever i allmänhet. När det gäller fjärr- eller distansundervisning bör huvudmannen därför även överväga om det är lämpligt att bedriva sådan undervisning med hänsyn till elevernas olika förutsättningar och behov.

Förordningsändringen träder i kraft den 23 november.

Presskontakt

Anja L Sundberg
Pressekreterare hos utbildningsminister Anna Ekström
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-116 77 45
e-post till Anja L Sundberg