Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Matilda Ernkrans deltar när konkurrenskraftsrådet möts om forskningsfrågor

Publicerad

I dag, fredag den 27 november, deltar Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning, när konkurrenskraftsrådet möts digitalt. De europeiska forskningsministrarna kommer vid EU-mötet framför allt genomföra en riktlinjedebatt om investeringsmålen för forskning och utveckling.

Forskningsministrarna ska ha en riktlinjedebatt om investeringsmålen för forskning och utveckling och EU föreslås bibehålla det befintliga målet för investering på 3 procent av EU:s BNP.

– Nationella investeringar i forskning och innovation behövs för att stärka EU:s konkurrenskraft. Sverige är det land som investerar mest i forskning och utveckling i EU och stödjer att EU behåller ett 3-procentsmål för investering i forskning och innovation. Vi ser också att det är viktigt att klargöra att ett tydligt jämställdhetsperspektiv är avgörande för forskningskvaliteten. Samt att vi gemensamt behöver värna den akademiska friheten, säger Matilda Ernkrans.

På dagordningen står bland annat också information om forsknings- och innovationsfrågor kopplade till nästa fleråriga finansiella ram och de senaste framstegen inom öppen vetenskap.

Presskontakt

Tove Kullenberg
Pressekreterare hos minister för högre utbildning och forskning Matilda Ernkrans
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.