Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Regeringen tar nytt steg för skärpt demokrativillkor vid statsbidrag till civilsamhället

Publicerad

En särskild utredare ska analysera frågor om personuppgiftsbehandling och sekretess i ärenden om stöd till det civila samhället. Uppdraget är ett led i framtagandet av ett nytt demokrativillkor för statsbidrag till civilsamhället. Utredaren ska också göra en analys av behovet av och förutsättningarna för att inrätta en ny stödfunktion för fördjupande granskningar.

Regeringen avser ta fram ett nytt demokrativillkor för statliga bidrag till civilsamhället. Ett demokrativillkor som ställer krav på till exempel företrädares beteende kan dock innebära att organisationer och myndigheter måste behandla känsliga personuppgifter. För att komma vidare i arbetet med ett tydligt, rättssäkert och enhetligt demokrativillkor har därför regeringen tillsatt en utredning om personuppgiftsbehandling i ärenden om stöd till det civila samhället (dir. 2020:113). 

– Skattepengar ska inte gå till organisationer som inte respekterar demokrati. Vi vill värna de föreningar som sköter sig och gör viktiga insatser för samhället, men är fast beslutna att göra det svårare för den som vill utnyttja systemet. Därför är det så viktigt att vi nu tar vidare arbetet med ett nytt demokrativillkor och tar ytterligare steg genom att utreda införandet av en stödfunktion, säger kultur- och demokratiminister Amanda Lind.

Genom ett tilläggsdirektiv får den särskilda utredaren i uppdrag att även analysera och ta ställning till inrättande av en stödfunktion som ska kunna bistå myndigheter i att göra fördjupade granskningar av en bidragssökande organisation eller annan offentligt finansierad verksamhet. Utredaren ska även lämna nödvändiga författningsförslag.

– Säkerhetspolisen har uppmärksammat att det finns ett behov av att inrätta ett kunskapscentrum med kompetens om aktörer, våldsbejakande extremism och antidemokratiska miljöer som kan bistå myndigheter med att göra fördjupade granskningar. Inga offentliga medel ska gå till antidemokratisk verksamhet, och ändå förekommer detta. Det är viktigt att myndigheternas granskningar av ansökningar om statsbidrag förbättras och att de får stöd i detta, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

Uppdraget ska redovisas senast den 31 december 2021. Ett delbetänkande som avser delarna i de ursprungliga direktiven om personuppgiftshantering ska dock lämnas senast den 1 augusti 2021.

Presskontakt

Josefin Sasse
Pressekreterare hos kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna Amanda Lind
Telefon (växel) 08-405 10 00
Sofie Rudh
Pressekreterare hos justitie- och inrikesminister Morgan Johansson
Telefon 08- 405 27 37
Mobil 072-5457421
e-post till Sofie Rudh

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.