Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Skolor som vill ska få möjlighet att införa betyg från årskurs 4

Publicerad

Regeringen har fattat beslut om en proposition med förslag till nya bestämmelser som innebär att en rektor ges möjlighet att besluta om att införa betyg från årskurs 4 i grundskolan, grundsärskolan och sameskolan samt från årskurs 5 i specialskolan.

I propositionen föreslås att det ska införas bestämmelser i skollagen som innebär att en rektor ges möjlighet att besluta att betyg ska sättas från årskurs 4 i den skola rektorn ansvarar för. Lärarna ska ges tillfälle att yttra sig inför ett sådant beslut. För de skolor som väljer att införa betyg från årskurs 4 gäller inte kravet på att upprätta skriftliga individuella utvecklingsplaner för berörda elever.

Utifrån synpunkter från Lagrådet har det i propositionen förtydligats att rektorns beslutsunderlag med analys av vilka förutsättningar som finns på skolan för att införa tidigare betyg ska dokumenteras. Vidare har det förtydligats att när en rektor upphäver beslut om tidigare betyg ska det ske på motsvarande sätt som vid beslutet att införa tidigare betyg.

Om riksdagen beslutar i enlighet med regeringens förslag kommer de nya bestämmelserna om betyg från årskurs 4 att träda i kraft den 1 april 2021 och tidigare betyg kommer då att kunna införas från höstterminen 2021. För de skolor som inte vill införa tidigare betyg gäller liksom i dag att betyg ska sättas från och med årskurs 6 i grundskolan, grundsärskolan (i förekommande fall) och sameskolan samt från årskurs 7 i specialskolan.

Förslaget bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Presskontakt

Anja L Sundberg
Pressekreterare hos utbildningsminister Anna Ekström
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-116 77 45
e-post till Anja L Sundberg