Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Infrastrukturdepartementet

Fortsatt flygstopp från Storbritannien

Publicerad

Regeringen har idag fattat beslut om att förlänga flygstoppet från Storbritannien från och med den 23 december 2020 kl. 16.00 till och med den 31 december 2020.

Regeringen har idag fattat beslut om att förlänga det stopp för alla passagerarflyg från Storbritannien till Sverige som regeringen beslutade om måndagen den 21 december.

Regeringen uppdrar åt Transportstyrelsen att upphäva detta beslut om Folkhälsomyndigheten informerat om att det kan anses motiverat från smittskyddssynpunkt.

Vidare uppdrar regeringen åt Folkhälsomyndigheten att omedelbart informera Transportstyrelsen om smittskyddsläget är sådant att beslutet kan upphävas.

Beslutet omfattar inte alla flyg. Fraktflyg är undantaget, likaså t.ex. ambulansflygningar.

Presskontakt

Jennie Zetterström
T.f. Pressekreterare hos infrastrukturminister Tomas Eneroth
Telefon (växel) 08-405 10 00