Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Pressmeddelande från Miljödepartementet

Textilbranschen föreslås ta över ansvarat för textilavfallet

Publicerad

Idag lämnade Utredningen om producentansvar för textil över sitt betänkande till regeringen med förslag som innebär att ansvaret för textilavfallet flyttas från kommunerna till producenterna. Enligt januariavtalet ska ett producentansvar för textilier införas. Utredningen bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Utredningens förslag syftar till att minska avfallet från textiler och främja en cirkulär ekonomi genom att material används under längre tid. Förslaget är att kläder av textil, hemtextil, inredningstextil, väskor av textil och accessoarer av textil ska samlas in separat. Den som sätter ut textil på den svenska marknaden för första gången behöver ansluta sig till ett tillståndspliktigt insamlingssystem.

Utredningen föreslår också att ideella second-handverksamheter tillåts samla in och hantera textilavfall. Även andra aktörer som till exempel kommuner, butiker och så kallade re-make-aktörer föreslås av utredningen få rätt att samla in textilavfall. Förslaget skulle innebära att Sverige blir det första landet i världen som styr mot att förlänga textilers livslängd genom att definiera re-make-aktörer och sätta höga insamlingsmål.

Förslaget om ett producentansvar för textil är också en del i regeringens arbete för en cirkulär ekonomi; textil är en av de strömmar som är särskilt utpekad i regeringens strategi för en cirkulär ekonomi. Förslaget kommer nu att behandlas i Regeringskansliet.

Onsdagen den 9 december kl. 15.00 finns regeringens särskilda utredare Birgitta Losman tillgänglig digitalt för en kort presentation av betänkandet. Endast föranmälan. Länk skickas efter anmälan till tomas.lindell@regeringskansliet.se.

Presskontakt

Anna Söderström
Pressekreterare hos miljö- och klimatminister samt vice statsminister Isabella Lövin
Telefon (växel) 08-405 10 00
Jakob Lundgren
Pressekreterare hos miljö- och klimatminister samt vice statsminiser Isabella Lövin
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Textilproduktion

Det går åt stora mängder vatten, kemikalier och energi vid textilproduktion. Detta i sin tur ger utsläpp av farliga ämnen som kan spridas både lokalt och globalt, och som kan påverka miljön och människors hälsa. Produktionen genererar också utsläpp av växthusgaser.