Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

UD:s tre råd till svenskar som planerar utlandsresor under julen

Publicerad

Läs på, följ lokala regler, planera hemresan – så lyder UD:s råd till svenskar som planerar en resa inom Europa under julen. Samtidigt förtydligar och förstärker Sveriges ambassader sin reseinformation med anledning av pandemin.

utrikesdepartementet

Svenskarnas resande utomlands har minskat kraftigt under pandemin. Även under julledigheterna väntas långt färre utlandsresor genomföras än vanligt. Trots minskningen rör det sig fortfarande om tiotusentals svenskar som kommer befinna sig utomlands under jul och nyår. UD ser därför ett behov av att förstärka och förtydliga sin reseinformation, så att svenska resenärer enklare kan ta eget ansvar för sina resor.

Inför julledigheten gäller fortsatt UD:s avrådan från icke-nödvändiga resor till alla länder med undantag för länderna inom EU/EES/Schengen/Storbritannien.

Vid resor till länder där det för närvarande inte finns någon avrådan, uppmanar UD alla att noga överväga om resan behöver göras samt att förbereda sin resa genom att följa tre specifika råd. 1. Ta del av ambassadernas reseinformation genom att ladda ner appen UD Resklar, 2. ta reda på vilka regler och restriktioner som gäller på resmålet och följ dessa, 3. fundera på förhand över hur man tar sig hem om gränser stängs eller flygtrafiken ställs in. Svenskar uppmanas även fortsätta följa Folkhälsomyndighetens allmänna rekommendationer om att hålla avstånd, tvätta händerna och undvika större sociala sammanhang även utomlands. Givetvis ska man inte resa om man har symptom.

- UD har hävt avrådan för större delen av Europa. Detta innebär inte att det är riskfritt att resa till dessa länder. Ett stort eget ansvar faller på den enskilde resenären att överväga om det verkligen är rätt tid att resa, förbereda och genomföra resan på ett säkert sätt, säger utrikesminister Ann Linde.

Samtidigt arbetar Sveriges ambassader med att förtydliga och förstärka sin reseinformation med anledning av pandemin. Syftet är att det ska vara ännu enklare för resenären att hitta rätt information och ta till sig av denna.

- UD:s ansvar är att analysera och bedöma situationen och säkerhetsläget runtom i världen och informera så att svenska resenärer kan fatta egna, välinformerade beslut om sin resa. Det är en uppgift vi och våra ambassader arbetar med dygnet runt, årets alla dagar. Den enskilde resenärens ansvar är att ta del av denna information, förbereda och resa på ett säkert sätt, säger Ann Linde.

UD:s avrådan från icke-nödvändiga resor till alla länder utanför Europa/EES/Schengen/Storbritannien gäller fram till den 31 januari. Vid UD:s senaste översyn beslutades att inte förlänga avrådan från icke-nödvändiga resor till Estland, Lettland och Irland.     

UD fattar inte företrädelsevis sina avrådandsbeslut som relaterar till covid-19 utifrån omfattningen på smittspridningen. Vad UD tittar på är hur spridningen påverkar det övergripande säkerhetsläget för svenska resenärer, t ex vad gäller möjligheten att få vård på sjukhus och hur den lokala infrastrukturen påverkas.    

Presskontakt

UD:s presstjänst
Telefon 08-405 50 10
e-post till UD:s presstjänst