Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Socialdepartementet

Översyn av Socialstyrelsens sammanställning över riskgrupper

Publicerad

Socialstyrelsen får i uppdrag att löpande se över och uppdatera den tidigare sammanställningen över de identifierade grupper som löper störst risk att drabbas av särskild allvarlig sjukdomsutveckling vid insjuknande i covid-19. Uppdraget ska gälla så länge det krävs med anledning av ersättningen till riskgrupper. Det beslutade regeringen i dag.

– Det är angeläget att Socialstyrelsen gör detta eftersom kunskapsläget om covid-19 hela tiden utvecklas, säger socialminister Lena Hallengren.

Uppdraget ska genomföras i samråd med Folkhälsomyndigheten samt ske i nära samverkan med regionernas nationella system för kunskapsstyrning av hälso- och sjukvården.

En första redovisning ska lämnas senast den 5 februari 2021. En andra redovisning ska lämnas senast den 26 februari 2021. Uppdraget ska därefter redovisas varannan månad så länge det krävs med anledning av ersättningen till riskgrupper. Socialstyrelsen ska senast den 31 december 2021 lämna en sammanfattande rapportering till Socialdepartementet.

Ett första uppdrag att identifiera de grupper som löper störst risk att drabbas av ett särskilt allvarligt sjukdomsförlopp vid insjuknande i covid-19 gavs till Socialstyrelsen den 14 mars 2020. Redovisningen utgjorde underlag inför regeringens beslut den 25 juni 2020 om förordningen (2020:582) om viss sjukpenning i förebyggande syfte och viss smittbärarpenning med anledning av sjukdomen covid-19 som möjliggjorde ersättning till riskgrupper.

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterare. För alla övriga frågor, kontakta växeln på 08-405 10 00 eller mejla Socialdepartementets registrator.

Presskontakt

Elin Aarflot
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-274 23 53
e-post till Elin Aarflot

När blir regeringsuppdrag tillgängliga digitalt?

Regeringsuppdrag publiceras här på webbplatsen efter att de har expedierats.

Prenumerera på Socialdepartementets nyheter