Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.

Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Risken för uppkomst och spridning av nya smittor mellan djur och människa granskas

Publicerad

Regeringen fattar denna vecka beslut om ett uppdrag till Jordbruksverket och Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) att granska djurhållning med avseende på risken för uppkomst och spridning av nya smittor mellan djur och människa. Uppdraget tar sin utgångspunkt i utbrottet av det nya coronaviruset SARS-CoV-2 i svenska minkbesättningar.

Under 2020 har det nya coronaviruset SARS-CoV-2, som ger upphov till sjukdomen covid-19 hos människor, spridit sig inom och mellan minkbesättningar i flera länder, däribland Sverige. Jordbruksverket och SVA ska tillsammans, baserat på de erfarenheter som erhållits under den pågående pandemin, analysera och redogöra för befintliga smittskyddstrukturer i djurhållningen och hur framtida beredskap ser ut.

I uppdraget ingår också att identifiera möjliga åtgärder för att stärka smittskyddet vid nya zoonotiska smittor och ge förslag på vilka förebyggande åtgärder som kan bidra till att förebygga framtida utbrott av nya zoonoser.

– Sverige har länge arbetat förebyggande inom djurhållningen vilket lett till att vi har en god biosäkerhet och en god djurhälsa. Vi kommer nu utifrån de erfarenheter vi erhållit under pandemin kunna identifiera eventuella ytterligare åtgärder i detta förebyggande arbete för att bidra till att minska risken för framtida utbrott av nya zoonoser, säger landsbygdsminister Jennie Nilsson.

Myndigheterna ska även inhämta synpunkter från Folkhälsomyndigheten. Uppdraget ska redovisas till regeringen den 28 februari 2022.

Presskontakt

Simon Sätherberg
Pressekreterare hos landsbygdsminister Jennie Nilsson
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.