Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var han energiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var han energiminister.

Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Förlängt omsättningsstöd till enskilda näringsidkare ska omfatta även de som har fått arbetslöshetsersättning och de som varit föräldralediga eller sjukskrivna

Publicerad

Regeringen har tidigare meddelat att omsättningsstödet till enskilda näringsidkare kommer att förlängas till och med april 2021. Regeringen kan idag meddela att i samband med förlängningen av omsättningsstödet till enskilda näringsidkare kommer det att införas en möjlighet även för de som har fått arbetslöshetsersättning under den stödperiod som ansökan avser och de som har varit föräldralediga eller sjukskrivna under referensperioden att ta del av det förlängda omsättningsstödet.

Som regeringen tidigare har meddelat ska omsättningsstödet till enskilda näringsidkare som för närvarande gäller tiden mars till juli 2020 förlängas till och med april 2021. För stödperioden augusti – oktober 2020 ska den enskilde näringsidkaren ha tappat minst 40 procent i omsättning jämfört med referensperioden som utgörs av motsvarande period 2019. För stödperioder från och med november – december 2020 och framåt är motsvarande nivå 30 procent.

Omsättningskravet för 2019 kommer vid förlängningen av omsättningsstödet fortsatt att vara 200 000 kronor för stödperioden augusti – oktober 2020. Från och med stödperioden november – december 2020 sänks omsättningskravet till 180 000 kronor. Det görs för att fler enskilda näringsidkare ska kunna ta del av stödet.

För att enskilda näringsidkare som har eller kommer att få arbetslöshetsersättning för de förlängda stödperioderna, ska kunna få ta del av omsättningsstöd ges nu möjlighet att kombinera omsättningsstöd med arbetslöshetsersättning. Arbetslöshetsersättningen kommer att beaktas vid beräkning av omsättningsstödets storlek.

Vidare avser regeringen att införa bestämmelser som ger sökanden som har varit föräldralediga eller sjukskrivna under referensperioden, dvs 2019, möjlighet att söka och få omsättningsstöd.

Den närmare utformningen av bestämmelserna kommer att framgå av de förordningar som reglerar de förlängda omsättningsstöden och som regeringen avser att besluta om så snart som möjligt efter det att riksdagen fattat nödvändiga beslut.

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterare. För alla övriga frågor, kontakta Regeringskansliets växel eller mejla Näringsdepartementets registrator.

Presskontakt

Sara Khatemi
Pressekreterare hos näringsminister Ibrahim Baylan
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var han energiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var han energiminister.

Samlad information för företagare

På regeringen.se/foretag finns samlad information om de åtgärder regeringen vidtagit för att mildra virusutbrottets konsekvenser för jobb och företag i Sverige.

Mer om omsättningsstödet till enskilda näringsidkare

Torsdagen den 25 februari beslutar riksdagen om en extra ändringsbudget. Beslutet möjliggör för regeringen att därefter fatta beslut om förordning som innebär att det förlängda omsättningsstödet augusti 2020 – februari 2021 till enskilda näringsidkare ska omfatta även de som har fått arbetslöshetsersättning under den stödperiod som ansökan avser, och de som varit föräldralediga eller sjukskrivna under referensperioden. Regeringen avser fatta dessa beslut så snart som möjligt.