Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 5 februari 2021 till den 30 november 2021 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 5 februari 2021 till den 30 november 2021 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Regeringen stärker stödet för demokrati i södra Afrika

Publicerad

Regeringen har beslutat att tillföra 50 miljoner kronor till den regionala strategin för utvecklingssamarbetet med Afrika söder om Sahara. Tillskottet syftar till att stärka viktiga förändringsaktörers möjlighet att främja, förankra och försvara demokrati i södra Afrika.

Trenden med demokratisk tillbakagång samt bristande respekt för mänskliga rättigheter och rättsstatens principer i delar av Afrika söder om Sahara riskerar att förvärras av covid-19-pandemin. Såväl pandemin i sig som länders respons till denna kan få allvarliga och långtgående konsekvenser för mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer på både kort och lång sikt.

- Pandemin förstärker rådande ojämlikheter och slår hårdast mot redan marginaliserade grupper, kuvade av diskriminering och mot de som lever i fattigdom. Det här beslutet ger ny kraft åt demokratiska krafter och deras möjlighet till ansvarsutkrävande, engagemang och organisering, säger ministern för internationellt utvecklingssamarbete Per Olsson Fridh.

För att förstärka kapaciteten hos viktiga förändringsaktörer, som det civila samhället, media, parlamentariker, trosbaserade organisationer och fackliga organisationer, att främja, förankra och försvara demokrati i södra Afrika har regeringen beslutat att tillföra 50 miljoner kronor till strategin för Sveriges regionala utvecklingssamarbete med Afrika söder om Sahara.

- Det finns en engagerad ung generation i Afrika som höjer sina röster för förändring. De vill se mer demokrati, jämlikhet och jämställdhet. Det är deras framtid vi investerar i, säger Per Olsson Fridh.

Samtidigt inleder regeringen arbetet med att ta fram en ny strategi för utvecklingssamarbetet med Zimbabwe för perioden 2022-2026, där demokratistöd är en central komponent.

Presskontakt

Robert Englund
Pressekreterare hos minister för internationellt utvecklingssamarbete Per Olsson Fridh
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 5 februari 2021 till den 30 november 2021 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 5 februari 2021 till den 30 november 2021 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.