Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Restriktioner för långväga kollektivtrafik

Publicerad

Regeringen föreslår att den som bedriver eller organiserar kollektivtrafik med buss eller tåg, med en linjesträckning som överstiger femton mil, ska vidta lämpliga åtgärder för att förhindra smittspridning. Antalet passagerare på färdmedel ska inte överstiga hälften av färdmedlets sittplatser.

– Det är ännu inte läge att slappna av. En längre resa bör noga tänkas igenom, och om man väljer att genomföra den så är det viktigt att den blir så säker som möjligt ur smittskyddssynpunkt, säger socialminister Lena Hallengren.

– Det är ett fortsatt allvarligt läge och vi vet att långa resor ökar risken för smittspridning. Nu väntar sportlov och påsk och vi ser därför ett behov av att vidta ytterligare åtgärder, för att de resor som görs ska kunna ske så säkert som möjligt, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth.

I fjärrtrafiken möts och vistas personer under en längre tid i varandras närhet i begränsade utrymmen. Om många nyttjar samma färdmedel samtidigt uppstår risk för trängsel, och därmed ökar även risken för smittspridning.

Aktörerna inom branschen ska så långt som möjligt bedriva sin verksamhet på ett sådant sätt att trängsel undviks, och att människor kan hålla ett ur smittskyddssynpunkt säkert avstånd från varandra. Den som bedriver eller organiserar sådan verksamhet ska se till att antalet passagerare på färdmedel inte överstiger hälften av färdmedlets sittplatser.

Bestämmelsen föreslås inte gälla retroaktivt. Den som har bokat en plats före ikraftträdandet ska få åka som planerat trots att beläggningen är högre.

Regeringen bedömer att det finns skäl att införa denna typ av åtgärder inför sport- och påsklovet, då många personer kan förväntas färdas med långväga kollektivtrafik.

Bestämmelserna föreslås träda i kraft den 14 februari 2021 och gälla till utgången av maj 2021. Regeringens förslag skickas nu på remiss. Regeringen genomför den här åtgärden med stöd av pandemilagen och har under arbetet inhämtat synpunkter från Folkhälsomyndigheten.

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterare. För alla övriga frågor, kontakta växeln på 08-405 10 00 eller mejla Socialdepartementets registrator.

Presskontakt

Sofia Brändström
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-065 16 12
e-post till Sofia Brändström
Lovisa Alm
Pressekreterare hos infrastrukturminister Tomas Eneroth
Telefon (växel) 08-405 10 00