Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Satsning på sexuell och reproduktiv hälsa hos migranter

Publicerad

Regeringen har beslutat att ge Riksförbundet för sexuell upplysning (RFSU) 3 miljoner kronor för att förbättra den sexuella och reproduktiva hälsan hos kvinnor och män med migrantbakgrund. RFSU ska också sprida kunskap om sexuella och reproduktiva rättigheter i samma målgrupp.

Regeringen anser att det är angeläget att stärka den sexuella och reproduktiva hälsan i Sverige, och det civila samhällets organisationer utgör ett viktigt komplement till vårdens, berörda myndigheters och andra aktörers arbete.

RFSU bedriver sedan 2016, med stöd från regeringen, ett projekt som syftar till att öka kunskapen i frågor som rör sexualitet och reproduktion hos kvinnor och män med migrantbakgrund. Organisationen kan med dessa medel fortsätta driva och utveckla sitt projekt.

Resultatet av arbetet ska redovisas till Socialdepartementet senast den 1 mars 2022.

Beslutet bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterare. För alla övriga frågor, kontakta växeln på 08-405 10 00 eller mejla Socialdepartementets registrator.

Presskontakt

Sofia Brändström
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-065 16 12
e-post till Sofia Brändström