Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 5 februari till den 30 november 2021 var hon jämställdhets-och bostadsminister med ansvar för stadsutveckling och arbetet mot segregation och diskriminering.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 5 februari till den 30 november 2021 var hon jämställdhets-och bostadsminister med ansvar för stadsutveckling och arbetet mot segregation och diskriminering.

Pressmeddelande från Finansdepartementet

Uppdrag att undersöka förutsättningarna för stärkt platssamverkan i Sverige

Publicerad

Regeringen ger Boverket i uppdrag att undersöka förutsättningarna för stärkt platssamverkan i Sverige. Myndigheten ska vidare undersöka om det finns några hinder, t.ex. i lagstiftning och vid behov föreslå åtgärder och lösningar.

- Lokal samverkan mellan fastighetsägare, näringsidkare och det allmänna kan bidra till en positiv utveckling för att öka trygghet och minska känslan av utanförskap. Det finns redan flera framgångsrika exempel på detta i Sverige. Jag ser fram emot att ta del av förslagen för hur förutsättningarna för platssamverkan, eller som det också kallas - Business improvment districts, kan förbättras, säger bostadsminister Märta Stenevi.

Boverket ska undersöka förutsättningarna för hur lokal samverkan mellan fastighetsägare, näringsidkare och det allmänna kan underlättas. I uppdraget ingår också att kartlägga hur olika former av lokal samverkan mellan fastighetsägare, näringsidkare och det allmänna används i andra länder i syfte att bekämpa utanförskap, skapa tryggare bostadsområden och stärka det lokala näringslivet. Utgångspunkten för eventuella förslag som lämnas ska vara lösningar som är möjliga att anpassa efter det lokala sammanhanget. I uppdraget ligger också att se över vad begreppet platssamverkan ska innebära då det idag ges olika innebörd i olika sammanhang. Regeringen är särskilt intresserad av hur platssamverkan kan bidra till en positiv utveckling i områden som idag präglas av både hög otrygghet och socioekonomiska utmaningar.

Boverket ska redovisa uppdraget senast den 31 december 2021.

Presskontakt

Frida Färlin
Pressekreterare hos jämställdhets- och bostads­minister med ansvar för stadsutveckling och arbetet mot segregation och diskriminering Märta Stenevi
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mattias Schriever-Abeln
Departementssekreterare/Avdelningen för samhällsplanering och bostäder
Telefon 08-405 85 05
e-post till Mattias Schriever-Abeln, via registrator

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 5 februari till den 30 november 2021 var hon jämställdhets-och bostadsminister med ansvar för stadsutveckling och arbetet mot segregation och diskriminering.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 5 februari till den 30 november 2021 var hon jämställdhets-och bostadsminister med ansvar för stadsutveckling och arbetet mot segregation och diskriminering.