Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 21 januari 2021 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Under perioden 25 maj 2016 till den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 21 januari 2021 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Under perioden 25 maj 2016 till den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Fortsatt kvinnlig majoritet på ordförandeposterna i den statligt ägda bolagsportföljen

Publicerad

Jämställda styrelser är en viktig del i regeringens arbete att som aktiv och professionell ägare säkerställa långsiktigt värdeskapande i den statligt ägda bolagsportföljen. För andra året i rad är kvinnorna i majoritet på ordförandeposterna.

Staten är en betydande bolagsägare i Sverige. I den statliga bolagsportföljen finns 46 hel- och delägda bolag, varav två är börsnoterade. Staten har ett stort ansvar att vara en aktiv och professionell ägare.

Regeringen eftersträvar en jämn könsfördelning såväl i de enskilda bolagsstyrelserna som på portföljnivå. För att ta vara på kompetensen hos såväl kvinnor och män, som hos personer med olika bakgrund och erfarenheter, görs urvalet av ledamöter utifrån en bred rekryteringsbas.

Totalt nomineras cirka 300 ledamöter årligen till statens bolagsportfölj. Regeringens höga ambitioner vad gäller jämställdhet har givit tydliga resultat. Av styrelseledamöterna är 48 procent kvinnor och 52 procent män. Vad gäller styrelseordförandena är det för andra året i rad majoritet för kvinnor med 51 procent. Jämställda styrelser har en tendens att även påverka jämställdheten i bolagen. I ledningsgrupperna är 44 procent kvinnor och 42 procent av portföljens verkställande direktörer är kvinnor.

Bland börsbolagen är andelen kvinnliga ordförande under 10 procent och andelen kvinnliga verkställande direktörer är strax över 10 procent.

– Den statligt ägda bolagsportföljen är en viktig del av svenskt näringsliv. Jag är stolt och glad över att regeringen som ägare fortsatt visar vägen i arbetet för jämställda styrelser och bolagsledningar, säger näringsminister Ibrahim Baylan.

Presskontakt

Sara Khatemi
Pressekreterare hos näringsminister Ibrahim Baylan
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 21 januari 2021 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Under perioden 25 maj 2016 till den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 21 januari 2021 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Under perioden 25 maj 2016 till den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Mer om den statligt ägda bolagsportföljen

Staten är en betydande bolagsägare i Sverige. I den statliga bolagsportföljen finns 46 hel- och delägda bolag, varav två är börsnoterade. Dessutom förvaltas två verksamhetsstiftelser. Tillsammans sysselsätter bolagen med statligt ägande cirka 129 000 personer. Det uppskattade sammanlagda värdet på den statliga bolagsportföljen uppgår till 640 miljarder kronor.