Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Översyn av långvariga effekter av covid-19

Publicerad

Regeringen ger Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) i uppdrag att löpande utvärdera och sprida kunskap om behandling och rehabilitering av patienter med långvariga effekter av sjukdomen covid-19.

– Kunskapen om långvariga effekter av covid-19 behöver stärkas, inte minst för att vården ska kunna hitta bättre metoder för behandling och rehabilitering. Detta kommer även att utgöra ett viktigt underlag för framtida forskning, säger socialminister Lena Hallengren.

I uppdraget ingår att utveckla en metod för att kontinuerligt publicera det vetenskapliga underlaget avseende behandling och rehabilitering av patienter med långvariga effekter. SBU ska särskilt uppmärksamma effekter av covid-19 på barn.

I samverkan med Socialstyrelsen ska ett arbetssätt tas fram så att resultat och bedömningar kan förmedlas till Socialstyrelsen. Dessutom ska SBU löpande identifiera områden där det finns behov av forskning avseende behandling och rehabilitering av långvariga effekter av covid-19. SBU ska även följa och utvärdera andra internationella aktörers arbete med frågan.

För uppdragets genomförande får SBU använda 2 500 000 kronor under 2021.

Uppdraget ska delredovisas vid tre tillfällen till Socialdepartementet, den 31 maj 2021, den 28 februari 2022 och den 31 maj 2022. Uppdraget ska slutredovisas den 15 augusti 2022.

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterare. För alla övriga frågor, kontakta växeln på 08-405 10 00 eller mejla Socialdepartementets registrator.

Presskontakt

Sofia Brändström
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-065 16 12
e-post till Sofia Brändström