Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Fler användare av kommunikationstjänst ska ge större säkerhet och effektivitet vid olyckor, kriser eller höjd beredskap

Publicerad

Regeringen har i dag fattat beslut om en ändring i Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps instruktion. Ändringen syftar till att förtydliga MSB:s uppdrag vad gäller den nationella kommunikationstjänsten Swedish Government Secure Intranet (SGSI) och möjliggör att fler aktörer ska kunna använda systemet.

SGSI har en egen infrastruktur som är skild från internet vilket innebär att den inte påverkas av störningar på internet, till exempel vid överbelastningsattacker. Detta gör tjänsten robust och lämplig vid utbyte av information. Via SGSI kan bland annat e-post skickas och skyddade videokonferenser hållas.

MSB har genom en hemställan till regeringen föreslagit att myndighetens uppdrag vad gäller SGSI tydliggörs och att användarkretsen utvidgas. Den har tidigare endast omfattat myndigheter, kommuner och regioner men kommer nu även att inkludera aktörer som har ett särskilt ansvar för beredskap vid olyckor, kriser eller höjd beredskap. Bakgrunden till detta är att Polismyndigheten och SOS Alarm har behov av att kunna kommunicera säkert via SGSI i samband med bland annat olyckor.

– Att fler aktörer kan ansluta sig till den här kommunikationstjänsten innebär en ökad säkerhet och effektivitet vid olyckor, kriser eller höjd beredskap, säger inrikesminister Mikael Damberg.

Ändringen träder i kraft den 22 april 2021.

Presskontakt

Mirjam Kontio
Pressekreterare hos inrikesminister Mikael Damberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-0740557
e-post till Mirjam Kontio
Per Strängberg
Pressekreterare hos inrikesminister Mikael Damberg
Mobil 073-093 90 56
e-post till Per Strängberg