Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Pressmeddelande från Finansdepartementet

Motståndskraftig svensk ekonomi på uppgång under 2021

Publicerad

Motståndskraften i Sveriges ekonomi är stark och återhämtningen ökar i styrka under andra halvåret 2021. I takt med att aktiviteten stiger stärks även arbetsmarknaden. Trots detta är läget fortsatt allvarligt, särskilt för de med svag ställning på arbetsmarknaden. Det visar Finansdepartementets senaste prognos som finansminister Magdalena Andersson presenterar idag.

- Svensk ekonomi står stark i jämförelse med många andra länder, men även Sverige har ett tufft läge på arbetsmarknaden. Regeringens krisåtgärder har räddat många jobb men jag har också varit tydlig med att inget land kan rädda alla jobb när krisen slår till. Nu ska vi använda styrkan i svensk ekonomi för genomföra en kraftfull grön ekonomisk återstart och så att alla kan vara med och jobba Sverige ur krisen, säger finansminister Magdalena Andersson.

Stark industri, men fortsatt tudelad ekonomi

Pandemin fortsätter att påverka stora delar av världsekonomin. I slutet av 2020 tog smittspridningen fart igen. Den ekonomiska tillväxten stannade då tydligt av efter att ha ökat snabbt i början av hösten. Även i Sverige följdes en snabb återhämtning under det tredje kvartalet av en nedgång under årets sista månader. Men efterfrågan minskade inte lika påtagligt i slutet av 2020 som i början av 2020, delvis på grund av att den globala industriproduktionen inte påverkades lika kraftigt. Industrin återvände till tidigare aktivitetsnivåer under andra halvåret 2020, medan flera tjänstebranscher fortsatt är hårt drabbade.

Omfattande ekonomisk-politiska stimulanser bidrar till återhämtningen

Tillväxten väntas bli svag även under inledningen av 2021 som en följd av fortsatt hög smittspridning. Under andra halvåret väntas tillväxten stiga i snabbare takt igen när smittspridningen är lägre och restriktioner gradvis kan lyftas. Svensk BNP bedöms öka med 3,2 och 3,8 procent 2021 och 2022. Svensk ekonomi bedöms befinna sig i en fortsatt lågkonjunktur under perioden.

Återhämtningen på arbetsmarknaden bedöms återupptas under det andra halvåret. Initialt väntas många företag i första hand trappa upp produktionen genom att utöka redan anställdas arbetstid när korttidspermitteringar fasas ut. Som en konsekvens av detta bedöms sysselsättningen endast växa svagt under 2021 för att sedan öka snabbare under 2022. Arbetslösheten bedöms därför minska tydligt 2022 och uppgå till 7,9 procent.

Tillfällig nedgång i de offentliga finanserna

En ansvarsfull finanspolitik bidrog till goda offentliga finanser före pandemin. Sverige har därför goda förutsättningar att hantera lågkonjunkturen som följer av pandemin.

De offentliga finanserna försvagades kraftigt under 2020 och väntas försvagas ytterligare 2021. Utvecklingen är en följd av konjunkturnedgången och de finanspolitiska åtgärder som regeringen föreslagit för att bemöta pandemins effekter. Från och med 2022 förstärks de offentliga finanserna i takt med att ekonomin återhämtar sig.

Maastrichtskulden var cirka 35 procent av BNP 2019 och ökade till cirka 40 procent av BNP 2020. I kronor räknat beräknas den öka 2021, främst till följd av de ytterligare finanspolitiska åtgärder som vidtas. Skulden beräknas vara oförändrad som andel av BNP, vilket beror på att tillväxten ökar och att Riksbanken betalar tillbaka delar av valutareserven. Bruttoskulden faller snabbt som andel av BNP från och med 2022, bland annat på grund av att tillfälliga finanspolitiska åtgärder fasas ut.

Sammantaget är bedömningen att de offentliga finanserna är i gott skick och att utvecklingen ligger i linje med det finanspolitiska ramverket.

Antaganden i prognosen

Prognosen baseras på antagandet att åtgärder för att minska smittspridningen kvarstår i Sverige och flera andra länder under första halvåret 2021 och att omfattningen av åtgärderna minskar under andra halvåret.

Endast beslutade och aviserade förändringar av skatteregler och statens utgifter beaktas i prognoserna.

Presskontakt

Isabel Lundin
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Johan Ekström
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Karine Raoufinia
Chef för makroprognosenheten
Telefon 08-405 96 21
e-post till Karine Raoufinia, via registrator
Thomas Bergman
Chef för enheten för offentliga finanser
Telefon 08-405 47 18
e-post till Thomas Bergman, via registrator

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.