Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Regeringen avser att justera proposition om organdonation

Publicerad

Regeringen har under hösten lagt fram en proposition med flera nya lagförslag avseende organdonation. På grund av synpunkter gällande en av bestämmelserna, intubation i organbevarande behandling, har regeringen i dag fattat beslut om att dra tillbaka propositionen och återkomma med justerade förslag.

För regeringen är det viktigt att främja donationsverksamheten i Sverige. Därför lade regeringen i november 2020 fram en proposition med flera nya lagförslag. Propositionens syfte är att förbättra förutsättningarna för en väl fungerande donations- och transplantationsverksamhet, och på sikt även öka antalet organdonationer.

I dialog har det framkommit synpunkter gällande förslag kring intubation i organbevarande behandling. Regeringen vill därför se över frågan på nytt.

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterare. För alla övriga frågor, kontakta växeln på 08-405 10 00 eller mejla Socialdepartementets registrator.

Presskontakt

Sofia Brändström
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-065 16 12
e-post till Sofia Brändström

Prenumerera på Socialdepartementets nyheter