Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Infrastrukturdepartementet

Regeringen beslutar om höjda sanktionsavgifter vid fusk med kör- och vilotider

Publicerad

Regeringen har beslutat att åkerier som bryter mot kör- och vilotidsreglerna ska betala sanktionsavgifter, samt att utländska åkerier ska betala avgiften omedelbart.

- Det ska vara ordning och reda på våra vägar och schyssta villkor för yrkesförarna. Nu ser vi till att åkerier som bryter mot kör- och vilotidsreglerna får betala höjda sanktionsavgifter. Det ska kosta rejält för företag som utnyttjar sina chaufförer. För mig är det orimligt att företag ska kunna tjäna pengar på usla arbetsvillkor och dålig trafiksäkerhet, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth.

Regeringen var ledande i arbetet för att få igenom nya regler för yrkestrafiken i EU. Sommaren 2020 antog EU-parlamentet det så kallade mobilitetspaketet. Reformen innebär att bestämmelser införs som kommer bidra till bättre arbetsvillkor för yrkesförare, mer rättvis konkurrens och ökad trafiksäkerhet i hela den europeiska transportsektorn.

Ett resultat av mobilitetspaketet är att det införs ett tydligare förbud mot att tillbringa den ordinarie veckovilan i fordonet och krav på att åkerierna ska organisera verksamheten så att förarna regelbundet kan återvända hem. Detta är viktigt för att förarna inte ska tvingas vara hemifrån under orimligt långa tider och att han eller hon inte ska behöva bo i en lastbil längs vägarna. För att detta ska få genomslag beslutar regeringen nu att införa sanktionsavgifter för de transportföretag som inte följer reglerna.

För att kunna verkställa sanktionsavgifter mot utländska transportföretag som bryter mot kör- och vilotidsreglerna har regeringen även beslutat att utländska transportföretag ska betala sanktionsavgiften omedelbart vid en vägkontroll. Betalar företaget inte omgående kommer polisen att vidta åtgärder för att hindra den fortsatta färden, till exempel genom att klampa fordonet tills avgiften är betald. Detta införs för att säkerställa att utländska företag betalar avgifter vid regelöverträdelser.

Reglerna föreslås träda i kraft den 24 maj 2021.

Presskontakt

Lovisa Alm
Pressekreterare hos infrastrukturminister Tomas Eneroth
Telefon (växel) 08-405 10 00