Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 5 februari till den 30 november 2021 var hon jämställdhets-och bostadsminister med ansvar för stadsutveckling och arbetet mot segregation och diskriminering.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 5 februari till den 30 november 2021 var hon jämställdhets-och bostadsminister med ansvar för stadsutveckling och arbetet mot segregation och diskriminering.

Rundabordssamtal med civilsamhället om mäns våld mot kvinnor

Publicerad

Regeringen har i dag haft ett digitalt rundabordssamtal med flera organisationer från civilsamhället. Syftet var att ta del av kunskaper och erfarenheter till nytta för regeringens pågående arbete mot mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck, samt våld i nära relationer.

Regeringen har inom ramen för den tioåriga nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor, som beslutades 2016, genomfört en rad åtgärder för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Stora satsningar på kvinnojourer och brottsofferjourer har genomförts och i vårändringsbudgeten tillförs ännu mer resurser för att motverka och förebygga våld i nära relationer. Men det behöver göras ännu mer för att få stopp på våldet.

Det pågår nu ett intensivt arbete med det nya åtgärdsprogram mot mäns våld mot kvinnor som regeringen tidigare har aviserat. Statsministern har mot den bakgrunden gett jämställdhetsminister Märta Stenevi, justitieminister Morgan Johansson och inrikesminister Mikael Damberg i uppdrag att intensifiera arbetet.

Som ett led i det arbetet har regeringen i dag träffat representanter från en rad organisationer från civilsamhället, för att ta del av ytterligare perspektiv och inspel i arbetet.

– Regeringen har vidtagit en rad åtgärder på området men det är tydligt att det inte räcker. Samhället behöver en kraftsamling och ytterligare åtgärder för att ännu bättre kunna få stopp på mäns våld mot kvinnor. Under mötet i dag har många förslag på konkreta åtgärder lyfts, vilket vi kommer att ta med oss i regeringens arbete med det kommande åtgärdsprogrammet, säger inrikesminister Mikael Damberg.

– Det finns en stor kraft i den frustration och vrede som vi alla känner inför det våld som varje dag drabbar kvinnor. Vi behöver omvandla den kraften till ett brett och långsiktigt arbete för att få stopp på mäns våld mot kvinnor. Jag är glad över att vi har en dialog med civilsamhällets organisationer och känner ett stort ansvar att ta vidare det vi talat om in i mitt och regeringens fortsatta arbete, säger jämställdhets- och bostadsminister Märta Stenevi.

På mötet deltog Roks, Unizon, MÄN, Rikskriscentrum, Sveriges Kommuner och Regioner, Brottsofferjouren, Stiftelsen 1000 möjligheter, Samordningen Metoouppropen, Me Too Sweden, Glöm aldrig Pela och Fadime, Tjejers rätt i samhället och RFSL.

Presskontakt

Sofie Rudh
Pressekreterare hos justitie- och inrikesminister Morgan Johansson och pressamordnare på Justitiedepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 072-545 74 21
e-post till Sofie Rudh
Mirjam Kontio
Pressekreterare hos inrikesminister Mikael Damberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Per Strängberg
Pressekreterare hos inrikesminister Mikael Damberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Frida Färlin
Pressekreterare hos jämställdhets- och bostads­minister med ansvar för stadsutveckling och arbetet mot segregation och diskriminering Märta Stenevi
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 5 februari till den 30 november 2021 var hon jämställdhets-och bostadsminister med ansvar för stadsutveckling och arbetet mot segregation och diskriminering.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 5 februari till den 30 november 2021 var hon jämställdhets-och bostadsminister med ansvar för stadsutveckling och arbetet mot segregation och diskriminering.