Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Ändringsbudget för satsningar för stärkt kompetens och minskad andel timanställda inom vård och omsorg om äldre

Publicerad

Riksdagen beslutade den 7 april om att avsätta medel till fem satsningar för ökad kvalitet inom vård och omsorg om äldre (Finansutskottets betänkande 2020/21:FiU46). Den 29 april genomförde regeringen det första förslaget, som gällde investeringsstöd till bostäder för äldre. Genom beslut torsdag den 27 maj vad gäller de fyra återstående satsningarna är finansutskottets betänkande genomfört i sin helhet.

Dagens beslut innebär uppdrag till Socialstyrelsen om:

• 2 miljarder kronor för ett nytt prestationsbaserat stöd för att minska andelen timanställningar

• 1 miljard kronor för ett nytt prestationsbaserat stöd för att utöka sjuksköterskebemanningen inom äldreomsorgen

• 300 miljoner kronor för att utöka läkarkompetensen inom äldreomsorgen

• 22,1 miljoner kronor för ökad specialistundersköterskekompetens med fokus på vård och omsorg om äldre och vård om personer med demenssjukdom.

Socialstyrelsen får i uppdrag att fördela och betala ut de avsatta medlen. Uppdragen ska redovisas senast den 31 oktober 2022.

Beslutet bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

 

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterare. För alla övriga frågor, kontakta växeln på 08-405 10 00 eller mejla Socialdepartementets registrator.

Presskontakt

Sofia Brändström
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-065 16 12
e-post till Sofia Brändström