Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 5 februari 2021 och den 30 november 2021 var han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 5 februari 2021 och den 30 november 2021 var han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.

Pressmeddelande från Miljödepartementet

Biologisk mångfald och höjda klimatambitioner i fokus för nordiska ministrarna

Publicerad

I dag deltog Per Bolund på ett digitalt miljö- och klimatministermöte i Nordiska ministerrådet. På mötet diskuterade man bland annat årets kommande toppmöten inom biologisk mångfald och klimat.

De nordiska ministrarna ser klimatmötet COP26 som ett avgörande tillfälle för världen att manifestera ett gemensamt och ambitiöst genomförande av Parisavtalet genom överenskommelser om globala regelverk och nya uppdaterade nationella mål.

– De nordiska länderna kan och ska vara världsledare i klimatomställningen. I detta kritiska skede är det viktigt att vi samarbetar för att höja ambitionerna och att vi gemensamt bidrar till ett lyckat mötesresultat. Det är fortfarande möjligt att begränsa uppvärmningen till 1,5 grader, men det är bråttom och vi måste agera nu, säger miljö- och klimatminister Per Bolund.

Under mötet undertecknade också ministrarna en deklaration inför toppmötet om biologisk mångfald, COP15. Med deklarationen betonar de nordiska ministrarna kopplingen mellan biologisk mångfald och hav och klimat. Man konstaterar även att det behövs många havsbaserade åtgärder för att hantera effekter av uppvärmning och havsförsurning för att bevara havsekosystemen.

På mötet diskuterade ministrarna också fortsatt samarbete för att främja ett globalt avtal om minskning av plastnedskräpningen i haven och fick information om ett nordiskt samarbete om att involvera ungdomar i FN-förhandlingarna om nya mål för biologisk mångfald efter 2020.

Presskontakt

Josefin Sasse
Pressekreterare hos miljö- och klimatminister samt vice statsminister Per Bolund
Telefon (växel) 08-405 10 00
Victor Thomsen
Pressekreterare hos miljö- och klimatminister samt vice statsminister Per Bolund
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 5 februari 2021 och den 30 november 2021 var han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 5 februari 2021 och den 30 november 2021 var han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.