Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Förlängt inreseförbud för resande till Sverige men inreserestriktionerna från de nordiska länderna upphävs

Publicerad

Regeringen har beslutat om fortsatt inreseförbud till Sverige för resor från tredje land, det vill säga utanför EU/EES. Inreseförbudet för resor från länder inom EU/EES, som innebär förbud mot att resa in i Sverige om inte ett negativt covid-19 test kan visas upp, förlängs också. Däremot undantas de nordiska länderna från inreserestriktionerna från och med den 31 maj.

Det är främst på grund av det fortsatt osäkra smittläget som regeringen har beslutat att förlänga inreseförbuden till Sverige. Förlängningen av inreseförbudet från tredjeland är i linje med EU:s rekommendationer och Folkhälso­myndig­heten har också bedömt att inreserestriktioner fortsatt är viktiga för resenärer från länder utanför EU/EES där vaccinationsinsatsen i många fall inte kommit lika långt som i EU/EES-länderna och där den epidemiologiska situationen avseende smittspridning och virusvarianter av särskild betydelse är mer svårbedömd. Regeringen bedömer att inreserestriktionerna inom EU/EES bör skalas tillbaka försiktigt och stegvis för att minska risken för ett bakslag som kräver nya inskränkningar.

– Att vi nu öppnar upp för resande inom Norden är det första steget i öppnandet av resandet till och från Sverige, något som måste ske successivt och ansvarsfullt. Samtidigt fortsätter regeringen att ha en tät dialog med Folkhälsomyndigheten säger inrikesminister Mikael Damberg.

Besluten som regeringen fattade i dag innebär att de tillfälliga inreseförbuden till Sverige förlängs. Inreseförbud gäller både för personer som reser till Sverige från länder utanför EU/EES, så kallade tredje länder, och för personer som reser till Sverige från länder inom EES. Samtidigt upphävs inreserestriktionerna till Sverige från Danmark, Finland, Island och Norge.

Det innebär att personer som reser till Sverige från de nordiska länderna, från och med den 31 maj, inte längre kommer att beröras av några särskilda inreserestriktioner.

För att få resa in till Sverige från övriga länder inom EES krävs dock även fortsättningsvis ett negativt covid-19-test. Det negativa covid-19-testet får inte vara äldre än 48 timmar. Kravet gäller utländska medborgare som är 18 år och äldre, med vissa undantag.

Inreseförbudet för resor till Sverige från länder inom EES förlängs till den 30 juni 2021. Ändringarna som innebär att inreserestriktionerna för Danmark, Finland, Island och Norge upphör, börjar gälla den 31 maj.

För personer som reser till Sverige från ett land utanför EU/EES gäller precis som tidigare att enbart personer som omfattas av något undantag från inreseförbudet och som dessutom kan visa upp ett negativt covid-19-test får resa in i landet. Det negativa covid-19-testet får inte vara äldre än 48 timmar. Kravet gäller utländska medborgare som är 18 år och äldre, med vissa undantag.

Förlängningen av inreseförbudet till Sverige för resor från länder utanför EU/EES gäller till och med den 31 augusti i år.

För mer information om hur förordningen om tillfälligt inreseförbud till Sverige ska tolkas och vilka undantag som finns, vänligen besök Polismyndighetens webbplats för mer information. Se länkar här intill.

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterarna.
För alla övriga frågor kontakta växeln 08-405 10 00 eller Justitiedepartementets registrator via e-post.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister.