Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 5 februari 2021 till den 30 november 2021 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 5 februari 2021 till den 30 november 2021 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Regeringen antar ny strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med Kuba

Publicerad

Regeringen har idag beslutat om en ny femårig strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med Kuba. Strategin ska bidra till att främja demokrati, mänskliga rättigheter, rättsstatens principer, jämställdhet, ekonomisk utveckling samt insatser på miljö- och klimatområdet.

Det svenska utvecklingssamarbetet ska bidra till att stödja civilsamhället och andra förändringsaktörer för att öka kapaciteten kring rättighetsbaserat arbete och ansvarsutkrävande. Stöd kommer också ges för att främja ökad kunskap om icke-diskriminering och deltagande. Vidare ska den nya strategin bidra till ökad transparens och minskad korruption.

- Sverige har länge varit en tydlig röst för att främja grundläggande fri- och rättigheter i Kuba. Genom den nya strategin kommer Sverige bidra till stärkta förutsättningar för demokrati och jämställdhet samt ökad respekt för mänskliga rättigheter och rättsstatens principer, säger Per Olsson Fridh, minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Den nya strategin kommer även att ha ett nytt fokusområde på miljö- och klimat. I likhet med andra små östater under utveckling är Kuba också sårbart för klimatförändringar och under de senaste åren har översvämningar och torka blivit mer frekventa medan mångfalden i såväl den marina miljön som miljön på land har decimerats.

Den nya strategin omfattar 175 miljoner kronor för femårsperioden 2021–2025.

Presskontakt

Robert Englund
Pressekreterare hos minister för internationellt utvecklingssamarbete Per Olsson Fridh
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 5 februari 2021 till den 30 november 2021 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 5 februari 2021 till den 30 november 2021 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.