Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 5 februari 2021 till den 30 november 2021 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 5 februari 2021 till den 30 november 2021 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Regeringen antar ny strategi för utvecklingssamarbetet med Bolivia

Publicerad

Regeringen har idag fattat beslut om en ny strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med Bolivia 2021–2025. Strategin ska bidra till att främja demokrati, mänskliga rättigheter, rättsstatens principer, jämställdhet och insatser på miljö- och klimatområdet samt inkluderande ekonomisk utveckling.

Bolivia har under de senaste 15 åren gjort påtagliga framsteg i att bekämpa fattigdomen i landet samtidigt som det legala skyddet för kvinnor, barn och urfolk stärkts. Trots detta lever många bolivianer fortsatt under svåra ekonomiska förhållanden och trots sociala framsteg förekommer alltjämt kränkningar av deras åtnjutande av mänskliga rättigheter.

- De senaste åren har fattigdomen i Bolivia minskat kraftigt och situationen för urfolk och kvinnor har förbättrats. Detta är glädjande samtidigt som vi nu ser att pandemin riskerar att utradera en stor del av de senaste årens ekonomiska och sociala framsteg, säger Per Olsson Fridh, minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Bolivia är mycket sårbart för klimatförändringar och därför har en miljömässigt hållbar utveckling blivit en allt viktigare fråga. Tillgången på vatten, jorderosion, avskogning, översvämningar och långa perioder av torka påverkar de fattigaste, särskilt kvinnor och barn, hårdast. Den nya strategin för Sveriges utvecklingssamarbete med Bolivia fokuserar bland annat på att förbättrad miljö och hållbar förvaltning av naturresurser samt stärkt motståndskraft mot klimatpåverkan.

Den nya strategin omfattar 930 miljoner kronor för femårsperioden 2021–2025.

Presskontakt

Robert Englund
Pressekreterare hos minister för internationellt utvecklingssamarbete Per Olsson Fridh
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 5 februari 2021 till den 30 november 2021 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 5 februari 2021 till den 30 november 2021 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.