Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 5 februari 2021 till den 30 november 2021 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 5 februari 2021 till den 30 november 2021 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Regeringen antar strategi för regionalt utvecklingssamarbetet med Latinamerika

Publicerad

Regeringen har idag beslutat om en femårig regional strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med Latinamerika. Med den nya strategin ökar Sverige sitt engagemang i Latinamerika inom prioriterade områden som demokrati, mänskliga rättigheter, rättsstatens principer, jämställdhet, miljö- och klimat samt migration.

Sedan millennieskiftet har det skett betydande framsteg i Latinamerika - ekonomierna har moderniserats och fattigdomen reducerats. Pandemin har emellertid inneburit en kraftig ekonomisk tillbakagång och ökande fattigdom. Samtidigt som det finns stora variationer mellan länderna i regionen finns det många utmaningar som är gemensamma eller av gränsöverskridande karaktär. Genom strategin för regionalt utvecklingssamarbete med Latinamerika önskar Sverige bidra till att stärka regionala initiativ och samarbeten i regionen.

Bristande respekt för de mänskliga rättigheterna och rättsstatens principer utgör hinder för en hållbar och rättvis utveckling i Latinamerika. Ojämlikheten är den största i världen. Sverige kommer genom den nya strategin att verka för att stärka demokrati, mänskliga rättigheter, rättsstatens principer, samt ökad jämställdhet och tillgång till och respekt för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter.

I Latinamerika finns 60–70 procent av världens biologiska mångfald, 30 procent av världens sötvatten, och några av världens bördigaste jordar. Regionen är sårbar för naturkatastrofer, vilket är en av flera drivande orsaker bakom migration. Klimatförändringar och ohållbar naturresursanvändning påverkar den jordbruksberoende befolkningen i regionen särskilt allvarligt.

- Den biologiska mångfalden minskar i Latinamerika, samtidigt som avskogning sker i alarmerande takt och Andernas glaciärer smälter. Genom strategin vill Sverige bidra till att minska regionens klimatavtryck och till ett hållbart nyttjande av naturresurser, säger Per Olsson Fridh, minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Strategin omfattar 1 miljard kronor för femårsperioden 2021–2025.  

Presskontakt

Robert Englund
Pressekreterare hos minister för internationellt utvecklingssamarbete Per Olsson Fridh
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 5 februari 2021 till den 30 november 2021 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 5 februari 2021 till den 30 november 2021 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.