Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Smittskyddsåtgärder i långväga kollektivtrafik med tåg och buss förlängs

Publicerad

Resandet med den långväga kollektivtrafiken med buss och tåg förväntas att öka under sommarmånaderna vilket riskerar att leda till ökad trängsel och därmed ökad risk för smittspridning. Därför behöver restriktioner för att motverka smittspridning vara kvar, och nu förlängs kraven om smittskyddsåtgärder i långväga kollektivtrafik med tåg och buss till och med den 14 augusti 2021.

Regeringen har bedömt att inför den kommande sommarsäsongen kan det förväntas att resandet med den långväga kollektivtrafiken med buss och tåg kommer att öka. Det riskerar att leda till ökad trängsel och därmed ökad risk för smittspridning – bland annat då stora delar av befolkningen fortfarande inte kommer vara färdigvaccinerade.

– Mot bakgrund av den höga smittspridningen sedan februari, som först nyligen har vänt neråt, är det angeläget att ha kvar smittskyddsåtgärder i den långväga kollektivtrafiken ytterligare en tid, säger socialminister Lena Hallengren.

– Vi ska ha säkra och smittfria resor i sommar. Därför förlänger regeringen restriktionerna för den långväga kollektivtrafiken. Skulle läget förändras, med rejält minskad smittspridning, kan regleringen upphävas tidigare, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth. 

Begränsningen innebär att den som bedriver eller organiserar kollektivtrafik med buss eller tåg, med en linjesträckning som överstiger 15 mil, ska se till att antalet passagerare på färdmedel vid sådana resor inte överstiger hälften av färdmedlets sittplatser. 

Smittskyddsåtgärderna förlängs från den 1 juni 2021 till och med den 14 augusti 2021. Den 15 juni ska det göras en bedömning om regleringen bör upphävas från och med den 1 juli, baserat på smittläget och påverkan på sjukvården.

Presskontakt

Elin Aarflot
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-274 23 53
e-post till Elin Aarflot
Lovisa Alm
Pressekreterare hos infrastrukturminister Tomas Eneroth
Telefon (växel) 08-405 10 00

Prenumerera på Socialdepartementets nyheter