Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 5 februari 2021 till den 30 november 2021 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 5 februari 2021 till den 30 november 2021 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Biståndsminister Per Olsson Fridh utser en internationell rådgivargrupp för miljö, klimat och biologisk mångfald

Publicerad

För att inspirera och informera den svenska utvecklingspolitiken lanserar minister för internationellt utvecklingssamarbete Per Olsson Fridh en internationell rådgivargrupp för arbetet med miljö, klimat och biologisk mångfald i samband med den internationella Världsmiljödagen den 5 juni. Rådgivargruppen blir viktig för att bidra till att vässa Sveriges globala engagemang inför kommande internationella toppmöten om klimat, miljö och biologisk mångfald, liksom för att öka genomslaget i de mest utsatta länderna.

Sveriges klimat- och miljöbistånd har ökat markant under senare år. På årets Internationella Världsmiljödag den 5 juni inrättar minister för internationellt utvecklingssamarbete Per Olsson Fridh en internationell rådgivargrupp för miljö, klimat och biologisk mångfald inom utvecklingspolitiken. Gruppens syfte är att bidra till att ytterligare stärka Sveriges globala aktörskap för att bemöta klimatkrisen, hejda förlusten av biologisk mångfald och utarmningen av ekosystem. Ett starkt globalt agerande i dessa frågor är nödvändigt för en hållbar och rättvis utveckling, men också för att förebygga konflikter och nya pandemier.  

Gruppen består av internationella experter och högnivåprofiler som alla bidrar med djupt engagemang och kunskap inom området.

- Det internationella arbetet måste utvecklas för att bemöta klimatkrisen och naturkrisen. Genom att ta in insikter och idéer från en samling lysande individer kan vi ta utvecklingspolitiken för en grön och rättvis framtid till nästa nivå, säger biståndsminister Per Olsson Fridh.

- Genom att inrätta rådgivargruppen visar Sverige sin vilja att ta in nyfikenhet, innovation och nya perspektiv i utvecklingspolitiken. Detta behövs för att bemöta en accelererande klimatkris och krisen för den biologiska mångfalden, säger Wanjira Mathai, Afrikachef på World Resources Institute, och en av gruppens medlemmar. 

Gruppens diskussioner kommer att ledas av Per Olsson Fridh.

Deltagare:
- Ili Nadiah Dzulfakar, klimataktivist och grundare av KlimaAction Malaysia;
- Wanjira Mathai, chef för Afrikaavdelningen på tankesmedjan World Resources Institute;
- Ulrika Modéer, assisterande generalsekreterare och chef för FN:s utvecklingsprogram UNDP:s avdelning för externa relationer, fd statssekreterare på Utrikesdepartementet;
- Sunita Narain, chef för Centre for Science and Environment och redaktör för det indiska magasinet Down to Earth;
- Olof Skoog, chef för EU:s delegation till Förenta Nationerna i New York, svensk diplomat;
- Peter Winsor, professor i oceanografi och chef för Världsnaturfondens arbete med Arktis.

Ett första möte i den informella rådgivargruppen planeras till början av hösten.

Presskontakt

Robert Englund
Pressekreterare hos minister för internationellt utvecklingssamarbete Per Olsson Fridh
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 5 februari 2021 till den 30 november 2021 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 5 februari 2021 till den 30 november 2021 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.