Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Förlängt inreseförbud för resande till Sverige

Publicerad

Regeringen har i dag beslutat om fortsatt inreseförbud till Sverige för resor från länder inom EU/EES. Samtidigt anpassas den svenska regleringen till EU-förordningen om covid-intyg, också kallat covidbevis. Detta innebär som huvudregel att det råder förbud mot att resa in i Sverige om inte ett vaccinationsintyg, testintyg eller intyg om att man tillfrisknat från covid-19, eller ett motsvarande intyg, kan visas upp. Förlängningen träder i kraft 30 juni och gäller fram till och med 31 augusti. Fortsatt gäller att inresa från Danmark, Finland, Island och Norge inte omfattas av några inreserestriktioner.

Det är främst på grund av det fortsatt osäkra smittläget som regeringen har beslutat att förlänga inreseförbudet till Sverige.

Regeringen har redan tidigare bedömt att inreserestriktionerna inom EU/EES bör skalas tillbaka försiktigt för att minska risken för ett bakslag som kräver nya restriktioner. Nu anpassas den svenska regleringen till EU-förordningen och förlänger samtidigt inreseförbudet till den 31 augusti. EU-förordningen möjliggör för resor inom EU utan efterföljande restriktioner om resenären har ett intyg på att man antingen har

  • Vaccinerats mot covid-19
  • Testat negativt, eller
  • Tillfrisknat från covid-19

 

Frågor från media hänvisas till inrikesministerns pressekreterare.

För mer information om hur förordningen om tillfälligt inreseförbud till Sverige ska tolkas och vilka undantag som finns, vänligen besök Polismyndighetens webbplats för mer information. Se länkar här intill.

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterarna.
För alla övriga frågor kontakta växeln 08-405 10 00 eller Justitiedepartementets registrator via e-post.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister.