Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Regeringen tillsätter utredning för att bekämpa bidragsbrott mot välfärdssystemen

Publicerad

Regeringen tillsätter idag en utredning som ska se över möjligheterna att stärka arbetet med att bekämpa bidragsbrott mot Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten, Centrala studiestödsnämnden, Migrationsverket och Arbetsförmedlingen.

– Den organiserade brottsligheten, bidragsbrott mot välfärden och felaktiga utbetalningar hotar förtroendet för systemet som helhet. Rätt person ska ha rätt ersättning och stöd från våra trygghetssystem, säger socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi.

Utredningen ska se över och lämna förslag om hur förmågan att förebygga och bekämpa bidragsbrott mot de utbetalande myndigheterna kan stärkas. Utredningen ska bland annat

  • kartlägga behov och identifiera förbättringsområden för effektiv hantering av bidragsbrott.
  • analysera och redogöra för hur samverkan mellan myndigheter bör utformas i arbetet med att förebygga och utreda bidragsbrott.
  • analysera hur förmågan att förebygga och bekämpa bidragsbrott mot de utbetalande myndigheterna kan stärkas.
  • lämna förslag om ett administrativt sanktionssystem för vissa bidragsbrott.

Regeringen har sedan tidigare vidtagit flera åtgärder för att förhindra missbruk av välfärdssystemen. I budgetpropositionen för 2021 beslutades bland annat om ett övergripande mål om att andelen felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen ska minska och myndigheterna fick ett extra tillskott för arbetet med att förhindra felaktiga utbetalningar och välfärdsbrottslighet.

Försäkringskassan är den största utbetalande myndigheten och en majoritet av anmälningarna om brott mot välfärden kommer från Försäkringskassan. Utredningens delredovisning kommer därför att fokusera på Försäkringskassan. Utredningen ska delredovisas senast den 15 juni 2022. Uppdraget ska slutredovisas till Socialdepartementet senast den 31 augusti 2023.

Regeringen förordnar Amir Rostami som särskild utredare. Amir Rostami är polis samt doktor i sociologi och docent i kriminologi. Han forskar inom kriminologi och är bland annat knuten till Institutet för framtidsstudier sedan 2011. Hans forskning har ett särskilt fokus på att förstå och bekämpa organiserad brottslighet, gängbrottslighet och våldsbejakande extremism.

Presskontakt

Hanna Kretz
Pressekreterare hos socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-064 96 04
e-post till Hanna Kretz

Prenumerera på Socialdepartementets nyheter