Innehållet publicerades under perioden 9 juli 2021 och 30 november 2021

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Matilda Ernkrans tar emot utredning om forskningsinfrastruktur

Publicerad

I morgon, onsdag den 11 augusti, överlämnar utredningen Organisation, styrning och finansiering av forskningsinfrastruktur sina förslag till Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning. I samband med detta hålls en digital pressträff.

Tid:
Plats: Digital pressträff. Pressträffen webbsänds på regeringen.se och på Regeringskansliets Youtube.

Föranmälda journalister kan få möjlighet att ställa frågor via Zoom. Presslegitimation krävs. Obligatorisk föranmälan senast kl. 9.00 den 11 augusti via formuläret, se nedan.

Regeringens särskilda utredare Tobias Krantz har haft i uppdrag att lämna förslag på hur organisation, styrning och finansiering av forskningsinfrastruktur kan utvecklas på nationell nivå. Forskningsinfrastruktur behövs inom alla forskningsfält och kan röra sig om superdatorer, databaser, mätstationer för växthusgaser i atmosfären, teleskop, eller stora materialforskningsanläggningar. Utredaren har också haft i uppdrag att utvärdera olika lösningar för att säkerställa fortsatt tillgång till forskningsisbrytare samt att lämna förslag på hur ett system för nationell prioritering av forskningsinfrastrukturer kan utformas. 

Syftet är att upprätthålla en forskningsinfrastruktur av hög kvalitet som ska vara ett effektivt stöd för att möta samhällsutmaningarna, och i förverkligandet av målet att Sverige ska vara ett av världens främsta forsknings- och innovationsländer.

Både Tobias Krantz och Matilda Ernkrans finns tillgängliga för enskilda intervjuer via Zoom efter pressträffen.

Betänkandet Stärkt fokus på framtidens forskningsinfrastruktur, SOU 2021:65, publiceras på regeringens webbplats i samband med pressträffen.

Anmälningstiden till pressträffen har gått ut.

Presskontakt

Henrik Nyström
Presskommunikatör, Finansdepartementet
Mobil 073 800 41 72
e-post till Henrik Nyström
Tove Kullenberg
Pressekreterare hos minister för högre utbildning och forskning Matilda Ernkrans
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.