Pressmeddelande, Uttalande från Miljödepartementet, Näringsdepartementet

Regeringen beslutar om propositionen Regeringsprövning av kalkstenstäkter i undantagsfall

Publicerad

Ett driftstopp i höst för Cementas kalkstensbrott i Slite bedöms leda till brist på cement, vilket kan få omfattande samhällskonsekvenser. För att möta en allvarlig situation som kan få stora negativa effekter på byggandet av bostäder och infrastruktur, samt leda till stora varsel, beslutade regeringen idag om propositionen Regeringsprövning av kalkstenstäkter i undantagsfall. Propositionen syftar till att möjliggöra en snabb regeringsprövning av en ansökan om ett tidsbegränsat tillstånd att bedriva kalkstenstäkt.

Vid en presskonferens den 10 augusti aviserade regeringen lagändringar som ger regeringen möjlighet att besluta om fortsatt täkt- och vattenverksamhet inom ramen för redan givet tillstånd. Miljödepartementet har tidigare skickat ut promemorian Regeringsprövning av kalkstentäkter i undantagsfall på remiss, samt inhämtat Lagrådets yttrande.

I propositionen lämnas förslag till tillfälliga ändringar i miljöbalken som innebär att regeringen i vissa undantagsfall ska pröva en ansökan om tidsbegränsat tillstånd att bedriva kalkstenstäkt. Regeringen ska endast pröva en sådan ansökan om verksamheten är av nationell betydelse och samhällets behov av kalksten inte kan tillgodoses på annat sätt.

Ansökan måste också vara begränsad till brytning av den kalksten som vid tidpunkten för ansökan omfattas av ett gällande tillstånd, men vars brytning inte kan slutföras på grund av tidsbegränsning i det gällande tillståndet. Den föreslagna lagändringen innebär alltså inte att regeringen ska pröva en utvidgning av nuvarande tillstånd i volym.

Regeringen har idag överlämnat propositionen till riksdagen. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 15 oktober 2021.

Presskontakt

Victor Thomsen
Pressekreterare hos miljö- och klimatminister samt vice statsminister Per Bolund
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-078 24 75
e-post till Victor Thomsen
Kajsa Loord
Pressekreterare hos näringsminister Ibrahim Baylan
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-075 97 31
e-post till Kajsa Loord