Innehållet publicerades under perioden 9 juli 2021 och 30 november 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 5 februari till den 30 november 2021 var hon jämställdhets-och bostadsminister med ansvar för stadsutveckling och arbetet mot segregation och diskriminering.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 5 februari till den 30 november 2021 var hon jämställdhets-och bostadsminister med ansvar för stadsutveckling och arbetet mot segregation och diskriminering.

Pressmeddelande från Finansdepartementet

Stöd till innovationsarbete inom hållbar stads- och samhällsutveckling i Norrbotten och Västerbotten

Publicerad

För att stärka arbetet med innovationer kopplade till hållbar stadsutveckling i Norrbotten och Västerbotten ger regeringen Energimyndigheten i uppdrag att förstärka det strategiska innovationsprogrammet Viable cities med 1,8 miljoner kronor under 2021 och avser att lämna ytterligare 1,5 miljoner för 2022.

– Det pågår flera större företagsetableringar och företagsexpansioner i Norrbotten och Västerbotten och regeringen aviserade därför i budgetpropositionen 2022 en satsning på innovativa, inkluderande och hållbara samhällsbyggnadsprojekt i dessa län. Med uppdraget stärkts ytterligare förutsättningar för att skapa långsiktigt hållbara, cirkulära och inkluderande livsmiljöer i städer och samhällen i Norrbotten och Västerbotten, säger bostadsminister Märta Stenevi.

Presskontakt

Frida Färlin
Pressekreterare hos jämställdhets- och bostads­minister med ansvar för stadsutveckling och arbetet mot segregation och diskriminering Märta Stenevi
Telefon (växel) 08-405 10 00
Henrik Jalalian
Pressekreterare hos jämställdhets- och bostads­minister med ansvar för stadsutveckling och arbetet mot segregation och diskriminering Märta Stenevi
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 5 februari till den 30 november 2021 var hon jämställdhets-och bostadsminister med ansvar för stadsutveckling och arbetet mot segregation och diskriminering.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 5 februari till den 30 november 2021 var hon jämställdhets-och bostadsminister med ansvar för stadsutveckling och arbetet mot segregation och diskriminering.