Innehållet publicerades under perioden 9 juli 2021 och 30 november 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Regeringen remitterar återstartsutredningens betänkande

Publicerad

Covid-19-pandemin har drabbat Sveriges kulturliv hårt. Regeringen avser att skicka betänkandet ”Från kris till kraft – återstart för kulturen” på remiss.

– Regeringen arbetar intensivt med att stötta kulturens aktörer i arbetet med kulturens återstart. Vi har redan tagit om hand flera av förslagen från återstartsutredningen, inte minst inom ramen för budgetpropositionen. Nu ser jag fram emot att skicka ut utredningsbetänkandet på bred remiss och genom det få underlag för ett fortsatt hårt arbete för att stötta kulturlivet och skapa förutsättningar för ett starkt kulturliv i hela Sverige, säger kultur- och demokratiminister Amanda Lind.

Utredningen har sammanfattat konsekvenserna av pandemin och identifierat ett antal insatser som behövs för att återstarta kultursektorn. Förslagen i betänkandet handlar om att skapa förutsättningar för kulturen att vara en stark och oberoende kraft i samhällsutvecklingen. Utredningen lämnar i betänkandet flera olika förslag, bland annat återstartsstipendier till konstnärer och stärkta stöd till kulturverksamheter och musikarrangörer.

Flera av förslagen i betänkandet har redan tagits om hand. I budgetpropositionen för 2022 föreslås flera insatser för att stimulera kulturens återstart som speglar förslagen i återstartsutredningen, bland annat till stimulansstöd till kulturområdet och stöd till kulturlivets internationalisering och inrättandet av ett produktionsincitament för film. En utredning för utökat SGI-skydd för konstnärer har också satts igång. I dag presenterades även en ny utredning med uppdrag att ta fram en nationell strategi för kulturella och kreativa näringar.

Betänkandet i övrigt kommer att skickas på remiss i närtid. Resultatet av remissen blir ett viktigt underlag för regeringens fortsatta arbete för att stötta kulturlivets aktörer.

Betänkandet remitteras nu till myndigheter, organisationer, aktörer och institutioner.

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterare. För alla övriga frågor, kontakta växeln på 08-405 10 00 eller skicka e-post till Kulturdepartementets registrator.

Presskontakt

Elina Jansson
Pressekreterare hos kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna Amanda Lind
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.