Pressmeddelande från Infrastrukturdepartementet

Det ska bli enklare att välja hållbara leveranser vid e-handel

Publicerad

E-handeln har ökat kraftigt det senaste decenniet. Samtidigt är det svårt för konsumenter att välja klimatsmarta leveranser vid e-handelsköp. Regeringen ger nu Trafikanalys i uppdrag att med hjälp av Konsumentverket föreslå åtgärder som gör det enklare för konsumenter att göra hållbara leveransval vid e-handel. Trafikanalys ska dessutom om möjligt föreslå åtgärder för att minska klimatpåverkan från e-handelns transporter.

– För att kunna öka takten i klimatomställning måste alla delar av samhället minska sina utsläpp. Den växande e-handeln med leveranser av paket till fler platser och alltfler returer riskerar bidra till många nödiga transporter. För att också e-handeln ska kunna ställa om måste det bli enklare för oss konsumenter att välja hållbara leveranser, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth.

Konsumenter kan påverka hur hållbart godstransporterna sker genom sitt val av leveransalternativ vid e-handelsköp, men det kan vara svårt att bedöma klimatpåverkan från olika leveransalternativ, delvis eftersom e-handlarna tillhandahåller begränsad information om klimatpåverkan vid transporter.  

Trafikanalys ska med hjälp av Konsumentverket föreslå konkreta åtgärder för att stödja konsumenter till mer hållbara leveransval vid e-handelsköp. Trafikanalys ska om möjligt även lämna förslag till åtgärder för att minska klimatpåverkan från transporter som genereras av e-handeln. Vidare ska Trafikanalys beskriva hur de transporter som genereras av e-handeln har utvecklats.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) senast den 3 juni 2022.

Presskontakt

Jennie Zetterström
Pressekreterare hos infrastrukturminister Tomas Eneroth
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-053 92 70
e-post till Jennie Zetterström