Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Kroppsvisitation ska avslöja och förhindra fusk vid högskoleprovet

Publicerad

Fusk på högskoleprovet är orättvist och hotar provets legitimitet. Regeringen tar krafttag för att motverka att fusk kan ske med hjälp av elektronisk utrustning, och går nu vidare med lagändringar som gör det möjligt att använda in- och utpasseringskontroller med kroppsvisitation vid högskoleprovet.

– Högskoleprovet är en viktig andra chans att komma in på drömutbildningen. Det ska inte vara möjligt för personer att betala för att komma in på attraktiva högskoleutbildningar genom att fuska sig till höga provresultat. Nu täpper vi till möjligheterna för kriminella att tjäna pengar på organiserad fuskverksamhet, säger utbildningsminister Anna Ekström.

Fusk med elektroniska hjälpmedel är mycket svårt att upptäcka under pågående prov och det är i dag inte möjligt att kontrollera om provdeltagare har med sig otillåten dold utrustning, till exempel en mobiltelefon, in i provlokalen.

I den lagrådsremiss som regeringen har beslutat om föreslås därför en ny lag, lagen om in- och utpasseringskontroll vid högskoleprovet. Den nya lagen ska göra det möjligt att kroppsvisitera alla provdeltagare som är på väg in i eller ut ur en lokal där högskoleprovet genomförs. Den som vägrar genomgå en in- eller utpasseringskontroll ska nekas tillträde till lokalen under de återstående provpassen. Personen ska inte heller få något resultat på provet, om det inte finns synnerliga skäl. Om en deltagare vägrar genomgå en utpasseringskontroll ska personen dessutom stängas av från att skriva högskoleprovet under två år.

Förslaget kommer att göra det betydligt svårare att använda sig av avancerad elektronisk utrustning för att fuska på högskoleprovet. Syftet är att den stora majoriteten deltagare som gör rätt för sig ska kunna känna sig säkra på att andra provdeltagare inte fuskar.

Regeringen föreslår även ändringar i lagen om ordningsvakter, för att ordningsvakter ska kunna tjänstgöra vid in- eller utpasseringskontroll, samt ändringar i offentlighets- och sekretesslagen.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2023 och kommer kunna tillämpas första gången vid högskoleprovet hösten 2023.

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterare. För alla övriga frågor, kontakta växeln på 08-405 10 00 eller mejla Utbildningsdepartementets registrator.

Presskontakt

Anja L Sundberg
Pressekreterare hos utbildningsminister Anna Ekström
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-116 77 45
e-post till Anja L Sundberg