Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Regeringen bidrar med ytterligare 20 miljoner kronor till humanitär respons i Ukraina

Publicerad

Regeringen har i dag beslutat att bidra med ytterligare 20 miljoner kronor till Internationella Rödakorskommitténs (ICRC) humanitära arbete i Ukraina. Internationella Rödakorskommittén har en unik roll i den humanitära responsen i Ukraina och har tillträde till hjälpbehövande i hela landet. ICRC:s verksamhet bidrar till att rädda liv och lindra nöd i form av mat, hygienartiklar och medicin.

– Det är en oroande utveckling som vi bevittnar i Ukraina. De humanitära behoven är redan stora efter åtta år av konflikt. Rysslands erkännande av delar av Donetsk och Luhansk län som självständiga stater utgör ett tydligt brott mot folkrätten och ytterligare en kränkning av Ukrainas suveränitet och territoriella integritet. Denna utvidgade eskalering av konflikten riskerar att öka de humanitära behoven ytterligare och att allt fler människor kommer att behöva livräddande insatser. Den Internationella Rödakorskommitténs humanitära respons i Ukraina räddar liv och lindrar nöd och därför har regeringen i dag beslutat om extra stöd, säger biståndsminister Matilda Ernkrans.

Sverige har ett flerårigt avtal om kärnstöd till ICRC för 2022–2025 om 660 miljoner kronor. För 2022 har regeringen redan beslutat om 165 miljoner kronor. Med dagens beslut ökar regeringen det svenska stödet för 2022 med ytterligare 20 miljoner kronor till ICRC till stöd för människor i behov av skydd och humanitär assistans i Ukraina.

Sverige bidrar därmed till att ICRC på ett snabbt och flexibelt sätt kan bistå med både skydd och livräddande insatser som vatten, mat och läkemedel.

Presskontakt

Nadja Yusuf
Pressekreterare hos biståndsminister Matilda Ernkrans
Mobil 073-085 00 49
e-post till Nadja Yusuf

Sveriges bistånd till Ukraina

Sverige är en av de största bilaterala givarna till Ukraina. Sverige har sedan 2014 bidragit med 341 miljoner kronor i humanitärt bistånd till Ukraina. Regeringens nya biståndsstrategi för reformsamarbete med Östeuropa som beslutades 2021, där Ukraina är största mottagarland, omfattar cirka 260 miljoner kronor till Ukraina årligen i sju år. Stödet fokuserar på demokrati och mänskliga rättigheter, ekonomisk utveckling samt klimat och miljö. Ett ökat fokus läggs också på konfliktfrågor. Att bygga motståndskraft även mot andra former av antidemokratisk påverkan, inte minst genom stöd för yttrandefrihet och fri och oberoende media, är också prioriterat.