Regeringen har beslutat om ett historiskt omställningspaket

Publicerad

Regeringen har beslutat om propositionen Flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet på arbetsmarknaden. Propositionen ska nu lämnas till riksdagen för behandling. När reformerna är fullt utbyggda beräknas den totala kostnaden för staten motsvara cirka 11 miljarder kronor per år. Förslagen bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Centerpartiet.

Propositionen Flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet på arbetsmarknaden som regeringen nu har beslutat om bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Centerpartiet och har sin utgångspunkt i Januariavtalet. Förslagen är i enlighet med den principöverenskommelse som arbetsmarknadens parter på den privata arbetsmarknaden gjort en begäran om till regeringen. Det handlar om en reformerad arbetsrätt, ett nytt omställningsstudiestöd och ett nytt grundläggande omställnings- och kompetensstöd.

Statens kostnader för förslagen

När reformerna är fullt utbyggda under 2026, beräknas den totala kostnaden för staten motsvara cirka 11 miljarder kronor per år, med hänsyn till lönesummans utveckling. Den årliga kostnaden för det nya studiestödet kommer variera, eftersom det delvis är kopplat till konjunkturutvecklingen. Omställningsstudiestöd ska lämnas i mån av tillgängliga medel.

Reformens tidplan

Lagändringarna som gäller arbetsrätten föreslås träda i kraft den 30 juni 2022. De nya reglerna ska tillämpas första gången den 1 oktober 2022.

Den nya lagen om omställningsstudiestöd föreslås träda i kraft den 30 juni 2022 och tillämpas första gången för studier efter den 31 december 2022. CSN ska kunna ta emot ansökningar från och med den 1 oktober 2022.

Den nya lagen om grundläggande omställnings- och kompetensstöd på arbetsmarknaden föreslås träda i kraft den 30 juni 2022. Bestäm­melserna om ersättning till arbetsgivare tillämpas första gången på ansökningar om ersättning för perioden från den 1 oktober 2022. Den nya offentliga omställningsorganisationen föreslås också kunna inleda sin verksamhet så snart det är praktiskt möjligt, med sikte på den 1 oktober 2022. 

Presskontakt

Yasmin Hussein
Pressekreterare hos arbetsmarknads- och jämställdhetsminister Eva Nordmark
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-076 73 27
e-post till Yasmin Hussein