Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet

Uppdrag om att höja kunskapen om hur våldsutsatta kan stödjas i arbetslivet

Publicerad

Regeringen ger Jämställdhetsmyndigheten i uppdrag att höja kunskapen om vilka konsekvenser våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck kan få i arbetslivet.

Mäns våld mot kvinnor är ett allvarligt samhällsproblem. För att våldet ska upphöra behöver ett arbete bedrivas på flera arenor och av många olika aktörer. Arbetsplatsen kan ha en central roll i arbetet att förebygga och bekämpa våld.

- Ju mer kunskap arbetsgivare har om våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck, desto lättare är det att uppmärksamma och stödja utsatta arbetstagare. Rätt kunskap och rutiner på arbetsplatsen kan göra livsavgörande skillnad för den som lever i en våldsam relation, säger arbetsmarknads- och jämställdhetsminister Eva Nordmark.

Jämställdhetsmyndigheten ska sprida information för att höja kunskapen om hur regelverket ser ut i arbetslivet när det gäller anställda som är utsatta för våld i nära relationer eller hedersrelaterat våld och förtryck. Myndigheten ska ta fram ett praktiskt inriktat metodstöd, frivilligt att använda för de arbetsgivare som vill utveckla sitt arbete.

Jämställdhetsmyndigheten ska föra dialog med bl.a. Arbetsmiljöverket, länsstyrelserna, Myndigheten för arbetsmiljökunskap, Socialstyrelsen och Nationellt centrum för kvinnofrid vid Uppsala universitet. Jämställdhetsmyndigheten ska även inhämta kunskap från arbetsmarknadens parter.

Presskontakt

Yasmin Hussein
Pressekreterare hos arbetsmarknads- och jämställdhetsminister Eva Nordmark
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-076 73 27
e-post till Yasmin Hussein